เวียดนามมีระดับความน่าเชื่อถือด้านการรายงานข่าวโควิด-19ในระดับสูงสุด

(VOVWORLD) -3ชาติที่มีความน่าเชื่อถือด้านการรายงานข่าวเกี่ยวกับโควิด-19ในระดับสูงสุดคือเวียดนาม อินเดียและจีน

ตามผลการสำรวจของYouGov อังกฤษเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือด้านการสื่อสารในบางประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวโควิด-19 ปรากฎว่าประเทศที่มีระดับความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือเวียดนามโดยชาวเวียดนามร้อยละ89ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นกับสื่อในประเทศ รองลงมาคืออินเดียที่มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ67เชื่อมั่นต่อสื่อในประเทศส่วนจีนอยู่อันดับ3ด้วยอัตราผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อมั่นต่อสื่อในประเทศที่ร้อยละ62 ส่วนอัตรานี้ในประเทศเยอรมนีคือร้อยละ54 และที่สเปนคือร้อยละ50.

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด