เวียดนามสนับสนุนการปลดและไม่เผยแพร่อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติมติ 2231 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยกับการสนับสนุนข้อตกลงว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมในทุกด้านปี 2015 หรือ JCPOA ใน 6 เดือนที่ผ่านมา
เวียดนามสนับสนุนการปลดและไม่เผยแพร่อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง - ảnh 1เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ (vietnamplus) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันถึงทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือสนับสนุนการปลดและไม่เผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ยืนยันสนับสนุนมติ 2231 และข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการร่วมในทุกด้านปี 2015  อีกทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันการเจรจาเพื่อแก้ไขความแตกต่างกันและปฏิบัติมติ 2231และข้อตกลงฉบับดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องใช้ความอดกลั้น หลีกเลี่ยงการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและทำให้สถานการณ์มีความตึงเครียด

ในวันเดียวกัน ในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติครั้งที่ 44 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นาง Michelle Bachelet ข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้อ่านรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชนในโลก อีกทั้งย้ำว่า ในสภาวการณ์แห่งการแพร่ระบาด ต้องค้ำประกันสิทธิพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ชาวท้องถิ่น สตรี เด็กและผู้สูงอายุ และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดต่อไปบนพื้นฐานวิธีการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนเพื่อค้ำประกันไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เอกอัครราชทูต เลถิเตวียดมาย หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้กล่าวปราศรัยในฐานะตัวแทนของเวียดนามและตัวแทนอาเซียนโดยยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อมาตรการรับมือการแพร่ระบาดอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพของรัฐบาล ย้ำถึงเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยของชีวิต สิทธิดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในสังคม อีกทั้งย้ำถึงผลงานของรัฐบาลและประชาชนเวียดนามในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนนโยบายให้การช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด