เวียดนามเข้าร่วมการสัมมนาด้านความมั่นคงและการพัฒนาของอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน ได้มีการจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศอาเซียน หรือ NADI ณ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “ความมั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ – พื้นฐานให้แก่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน”

เวียดนามเข้าร่วมการสัมมนาด้านความมั่นคงและการพัฒนาของอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย - ảnh 1
คณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมการสัมมนา (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน ได้มีการจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศอาเซียน หรือ NADI ณ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “ความมั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ – พื้นฐานให้แก่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน” โดยมีตัวแทน 50 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม  ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยพลโท Nguyễn Đình Chiến หัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศแห่งกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  ที่สัมมนาได้เน้นอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาประเทศ ปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค ข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศกับประเทศใหญ่ๆ และความท้าทายในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค  ในการนี้ พลโท Nguyễn Đình Chiến ได้อ่านรายงานเกี่ยวกับบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในความสัมพันธ์กับประเทศใหญ่ๆที่ระบุว่า การขยายความร่วมมือกับประเทศใหญ่ๆในภูมิภาคจะช่วยอาเซียนธำรงบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพ เสริมสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศใหญ่ๆตามแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพที่ยั่งยืน ความร่วมมือในทุกด้านที่ใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด