เวียดนามเชิดชูบทบาทของกรอบทางนิตินัย ความสามัคคีประชาชาติในการต่อต้านการยุยงปลุกปั่นให้มีการใช้ความรุนแรงและความเกลียดชั่งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ประเทศเคนยา ซึ่งเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนตุลาคมได้จัดการประชุมในรูปแบบ Arria ภายใต้หัวข้อ “ การแก้ไขและต่อต้านการยุยงปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรงและความเกลียดชั่งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์” 
เวียดนามเชิดชูบทบาทของกรอบทางนิตินัย ความสามัคคีประชาชาติในการต่อต้านการยุยงปลุกปั่นให้มีการใช้ความรุนแรงและความเกลียดชั่งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ - ảnh 1นาง เหงวียนเฟืองจ่า รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงวียนเฟืองจ่า รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ต้องยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการยุยงปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังต่อสังคม พร้อมทั้งเห็นว่า นอกจากการแก้ไขต้นเหตุคือปัญหาความยากจน ความไม่เสมอภาคและการค้ำประกันการบริหารอย่างโปร่งใส บรรดาประเทศต้องทำการตรวจสอบและสร้างกรอบทางนิตินัยและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการยุยงปลุกปั่นเพื่อสร้างความเกลียดชั่ง ส่งเสริมความสามัคคีประชาชาติผ่านการสนทนาและการไกล่เกลี่ย

สำหรับปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวแทนเวียดนามเห็นว่า สหประชาชาติต้องผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รัฐบาล องค์กรระดับภูมิภาคและโลก ภาคเอกชนและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวียดนามถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและยืนหยัดนโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาค สามัคคี ให้ความเคารพและช่วยเหลือกันเพื่อความก้าวหน้า การเลือกปฏิบัติ การยุยงปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงถือเป็นเรื่องที่ถูกห้ามในเวียดนาม.

  นักข่าววีโอวีประจำประเทศสหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด