เวียดนามเรียกร้องให้จีนถอนเรือทั้งหมดออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันที่22สิงหาคม ในการประชุมแถลงข่าวประจำของกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลถิทูหั่งได้ย้ำว่าในหลายวันที่ผ่านมากลุ่มเรือสำรวจทะเลไหหยาง8ของจีนได้กลับเข้าไปรุกล้ำเขตทะเลที่อยู่ในไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามอีกครั้ง

เวียดนามได้ติดต่อกับจีนหลายครั้งเพื่อประท้วงเรื่องนี้พร้อมทั้งเสนอให้จีนยุติปฏิบัติการต่างๆที่ละเมิดกฎหมายสากล ถอนเรือทั้งหมดออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามและไม่มีปฏิบัติการที่จะทำให้สถานการณ์มีความตึงเครียดและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลตะวันออกและทั้งภูมิภาค ซึ่งเวียดนามยืนหยัดปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนและแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ สอดคล้องกับกฎหมายสากล  เวียดนามเสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องและประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมต่อการธำรงรักษาความเป็นระเบียบ สันติภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย การเดินเรือและการบินอย่างเสรี ให้ความเคารพกฎหมายในทะเลตะวันออก สอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982

ต่อคำประกาศของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ว่าเรือของจีนได้ทำการเคลื่อนไหวในเขตที่อยู่ในอธิปไตยของจีน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยืนยันอีกครั้งว่า เวียดนามมีหลักพื้นฐานทางนิตินัยและทางประวัติศาสตร์เพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลี่ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982.      

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด