เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการผลักดันความสามัคคีและประสานการปฏิบัติในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ53ปีวันก่อตั้งอาเซียนและครบรอบ25ปีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้มีบทปราศรัยที่สำคัญ 
เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการผลักดันความสามัคคีและประสานการปฏิบัติในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก (VNA) 

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ในตลอด 53ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้เชื่อมโยงประเทศสมาชิกบนเจตนารมณ์แห่งความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้าน มิตรภาพ ความร่วมมือ ให้ความเคารพและความเข้าใจระหว่างกัน พยายามปฏิบัติเพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน

เมื่อ 25ปีก่อน เวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดยได้เริ่มกระบวนการผสมผสานเข้ากับภูมิภาคและโลกอย่างกว้างลึก 

บนเจตนารมณ์ "ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว" นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ในฐานะเป็นประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการผลักดันความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ ประสานการปฏิบัติในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อยกระดับทักษะการพึ่งพาตนเองและการรับมือความท้าทายใหม่ของอาเซียน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและโลก เชิดชูการให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 จากการฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายในปัจจุบัน เวียดนามได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025 แนวทางการพัฒนาประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 ยกระดับสถานะและบทบาทของอาเซียนเพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและโลก

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า อาเซียนคือหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของเวียดนาม ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี เข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองและพึ่งพาตนเอง มีบทบาทและสถานะที่สูงเด่นบนเวทีโลกเพื่อผลประโยชน์ร่วม เวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายต่างๆให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด