เวียดนามให้ความสนใจและเน้นลงทุนในด้านการเกษตรและชนบท

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 28 กันยายน  กันยายน ณ เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลัก นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้สนทนากับเกษตรกรครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันพยายามฟันฝ่าความท้าทาย รักษาอัตราการขยายตัว มูลค่าสินค้าเกษตรเวียดนาม ช่วยให้หน่วยงานการเกษตรมีความเจริญรุ่งเรือง เกษตรกรมั่งคั่ง ชนบทมีอารยธรรมและทันสมัย” 
เวียดนามให้ความสนใจและเน้นลงทุนในด้านการเกษตรและชนบท - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้สนทนากับเกษตรกรครั้งที่ 3 (laodong.vn

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงสถานะที่สำคัญของการเกษตร เกษตรกรและชนบทเวียดนามต่อระยะพัฒนาของประเทศ ในสภาวะการที่โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโลก หน่วยงานการเกษตรเวียดนามยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของประเทศ

“ก่อนอื่น ต้องขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะ เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม- สหภาพยุโรปได้มีผลบังคับใช้ ผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปเมื่อสัดส่วนในด้านนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ เงินลงทุนในด้านการเกษตรและชนบทยังอยู่ในระดับต่ำ ในสภาวการณ์ใหม่ มี 2 ประเด็นสำคัญที่วางไว้ให้แก่เกษตรกรเวียดนาม 1คือต้องพัฒนาเกษตรกรที่มีแนวคิดใหม่และมีความรู้  2 คือ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเวียดนาม”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้สนทนากับเกษตรกรเกี่ยวกับกลุ่มปัญหาหลัก 2 กลุ่ม 1 คือการแก้ไขอุปสรรคและข้อสงสัยในการผลิตเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูป การจำหน่ายและส่งออกสินค้าเกษตร  2 คือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงสวัสดิการสังคม ความมั่นคงของชีวิต การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในภาคกลางและเขตเตยเงวียน 

สำหรับปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคกลางและเขตเตยเงวียน นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจถึงการศึกษา สาธารณสุขและสังคมมากขึ้นต่อไป นอกจากการให้การศึกษาทั่วไปแล้วคือการฝึกสอนอาชีพให้แก่ลูกหลานของเกษตรกร รัฐจะเพิ่มอัตราเงินลงทุนในด้านการศึกษาให้แก่จังหวัดยากจน โดยเฉพาะเขตเตยเงวียน

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อการเกษตรและชนบทก็ยิ่งสูงขึ้น ความมุ่งมั่นประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรืองภายในปี 2045 ก็เป็นความปรารถนาของเกษตรกรเวียดนามเกี่ยวกับหน่วยงานการเกษตรเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็ง

บ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและคณะปฏิบัติงานของรัฐบาลได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด