เวียดนามได้รับรางวัลที่ 1ในการแข่งขัน “อาเซียนดาต้าไซเอนซ์เอ็กซ์พลอเรอส์”

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ทีม Catfish จากมหาวิทยาลัย RMIT เวียดนามได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน “อาเซียนดาต้ ไซเอนซ์เอ็กซ์พลอเรอส์” หรือ ADSEด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อ “คนพิการ: แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้างงานอย่างยั่งยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เวียดนามได้รับรางวัลที่ 1ในการแข่งขัน “อาเซียนดาต้าไซเอนซ์เอ็กซ์พลอเรอส์” - ảnh 1 ทีม Catfish จากมหาวิทยาลัย RMIT เวียดนาม

ทีม Halcyon Seraph จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัย    Yale-NUS ได้รับรางวัลที่สอง ส่วนทีมPsyduck จากมหาวิทยาลัย Teknologi Bruneiได้รับรางวัลที่ 3

ADSE เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกองทุนอาเซียนกับบริษัท SAP เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในการเพิ่มทักษะความสามรถในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลในภูมิภาค ในเวลาข้างหน้า  ADSE จะทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เยาวชนและนักศึกษาที่มีฐานะยากจน .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด