เวียดนามไม่ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการค้า

(VOVWORLD) - เวียดนามถือสหรัฐเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆและมีความประสงค์ว่า จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับสหรัฐ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
เวียดนามไม่ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการค้า - ảnh 1ภาพการพบปะ (VGP) 

นี่คือคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกในการให้การต้อนรับนาย Adam Boehler ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการพัฒนาการเงินระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ DFC เมื่อเช้าวันที่ 26 ตุลาคม ณ สำนักรัฐบาล โดยได้แสดงความประสงค์ว่า  DFC จะลงทุนในโครงการที่สำคัญๆและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์เหนือจรดใต้ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อ US EximBank ที่มีแผนขยายการลงทุนในเวียดนาม

สำหรับแนวทางการจัดทำนโยบายด้านการเงิน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า เวียดนามตั้งเป้าหมายว่า จะรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน ป้องกันวิกฤตและผลกระทบจากภายนอกผ่านการบริหารนโยบายการเงินอย่างคล่องตัว ธนาคารชาติเวียดนามได้บริหารนโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรอบนโยบายด้านการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค มิใช่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้าและสนับสนุนหน่วยงานการผลิต พร้อมทั้งเสนอให้ผู้นำสหรัฐ สำนักงานตัวแทนทางการค้าของสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติแผนการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การสร้างความสมดุลด้านการค้าและมีการประเมินที่มีภาวะวิสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนามเพื่อมีกิจกรรมร่วมมือที่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับคำมั่นของสหรัฐเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่เข้มแข็ง อิสระและเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่าง 2 ประเทศ และยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามเดินพร้อมและสนับสนุนสถานประกอบการเวียดนามและสหรัฐในการวางแนวทางและเชื่อมโยงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการลงทุน

ส่วนนาย Adam Boehler ผู้อำนวยการใหญ่ DFC ได้เผยว่า DFC จะขยายการลงทุนในเวียดนาม พร้อมทั้งเผยว่า ธนาคารส่งออกนำเข้าสหรัฐก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ส่วนตัวแทนกระทรวงการคลังสหรัฐได้เผยว่า สหรัฐให้ความสนใจต่อนโยบายด้านการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งชื่นชมความคืบหน้าที่เวียดนามได้บรรลุและหวังว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด