เวียดนาม – นอร์เวย์ ขยายความร่วมมือพัฒนาการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ

(VOVWORLD) - เวียดนามมีศักยภาพสูงในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ

นี่คือข้อมูลในการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีขึ้น ณ นครญาจาง จังหวัดแค้งหว่าของเวียดนามเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ในการนี้ ผู้แทนได้มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำของนอร์เวย์ ชมตัวอย่างการเพาะเลี้ยงตามรูปแบบของนอร์เวย์ในอ่าวเวินฟอง จังหวัดแค้งหว่า นาย เจิ่นหิวเท้ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เอียนเผยว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของนอร์เวย์จะช่วยให้ท้องถิ่นแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่งทะเล            “เทคโนโลยีของนอร์เวย์เป็นรูปแบบครบวงจร ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรและสัตว์น้ำอื่นๆในบริเวณที่ห่างจากชายฝั่งมากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว”

ปัจจุบันนี้ เวียดนามได้จัดทำยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลและคาดว่า ถึงปี 2030 จะสามารถเพาะเลี้ยงได้ 1.8 ตัน ยอดมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4-6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด