เวียดนาม – ลัตเวียขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์ นาย Edgar Rinkevics รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวียได้เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม
เวียดนาม – ลัตเวียขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน - ảnh 1นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์และ นาย Edgar Rinkevics รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย 

ในการเจรจาเมื่อเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันสนับสนุนสินค้าเวียดนาม เช่น สินค้าเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำ สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ให้ส่งออกไปยังตลาดลัตเวียและบรรดาประเทศกลุ่มบอลติกได้อย่างสะดวก และสนับสนุนให้สินค้าที่ลัตเวียมีศัยภาพ เช่น เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรรูปอาหาร การใช้และแปรรูปไม้ การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น มีโอกาสส่งออกมายังประเทศเวียดนามและกลุ่มอาเซียน รัฐนตรีต่างประเทศลัตเวียได้ยืนยันสนับสนุนและผลักดันให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับลัตเวีย

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ามบิ่งมิงห์ยังแสดงความประสงค์ว่า จะได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากลัตเวียในขณะที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ ย้ำถึงบทบาทสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและการเดินเรืออย่างเสรี ลัตเวียสนับสนุนการแก้ปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธี ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง ให้ความเคารพกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

เวียดนาม – ลัตเวียขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน - ảnh 2 ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม – ลัตเวีย

ในวันเดียวกัน ที่กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม – ลัตเวียเนื่องในโอกาสการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรี Edgar Rinkevics โดยในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม นาย ดว่านยวีเคือง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอได้ย้ำว่า ศักยภาพความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับลัตเวียยังมีสูงมาก พร้อมทั้งยืนยันว่า ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชมรมสถานประกอบการของทั้งสองประเทศและนำความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ – การค้าทวิภาคีพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่            “สถานประกอบการลัตเวียไม่เพียงแต่สามารถร่วมมือกับสถานประกอบการเวียดนามเท่านั้น หากยังมีโอกาสร่วมมือกับหุ้นส่วนเวียดนามในขณะที่เวียดนามปฏิบัติโครงการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก ผ่านตลาดเวียดนามที่มีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน สถานประกอบการลัตเวียสามารถเจาะตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีประชากรถึง 650 ล้านคน ส่วนพวกเราก็ขอเสนอให้ฝ่ายลัตเวียขยายความร่วมมือเพื่อเป็นประตูให้สถานประกอบการเวียดนามเจาะตลาดอียู”

ปัจจุบันนี้ เวียดนามเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของลัตเวียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลัตเวียเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในกลุ่มบอลติกโดยมีมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2018 อยู่ที่กว่า 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด