เศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) - วันที่ 14 ตุลาคม ณ จังหวัดเตยนิง ได้มีการจัดการประชุมหน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมจังหวัดและนครในภาคใต้ครั้งที่ 8 ปี 2022 
เศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว - ảnh 1โรงงานผลิตยางรถยนต์ของบริษัท Sailun เวียดนามจำกัดในจังหวัดเตยนิง (VNA)

ตามข้อมูลสถิติ ใน 9 เดือนที่ผ่านมา รายได้จากการขายปลีกและบริการในภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021 และคิดเป็นร้อยละ 53 ของประเทศ มี 14 จากทั้งหมด 20 จังหวัดและนครที่มีการขยายตัวสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ เช่น จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า นครเกิ่นเทอ จังหวัดจ่าวิงและจังหวัดซอกจัง ดัชนีอุตสาหกรรมของเขตนี้ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมี 12 จากทั้งหมด 20 จังหวัดและนครที่มีการขยายตัวสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ เช่น นครเกิ่นเทอ จังหวัดหวิงลองและจังหวัดเตยนิง

ที่ประชุมได้เสนอมาตรการเพื่อธำรงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น การบริหารการนำเข้า ธุรกิจน้ำมัน การบริหารจัดการและพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน การวางผังพัฒนาการค้าในด่านชายแดนและแนวชายแดนที่ติดกับกัมพูชาและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด