เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกขยายตัวเป็นที่น่ายินดี

ธนาคารโลก หรือ WB ได้ให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะซบเซา แต่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนี้

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกขยายตัวเป็นที่น่ายินดี - ảnh 1

ธนาคารโลก หรือ WB ได้ให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะซบเซา แต่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนี้  โดยในรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ WB ที่ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ได้พยากรณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2012 จะอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งตํ่ากว่าของปี 2011 คือร้อยละ 8.3 แต่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2013  รวมทั้งระบุว่า เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นจีน จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในปี 2012 ที่ร้อยละ 5.6 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 4.4 ในปี 2011  โดยสิ่งที่น่าสนใจคือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังเหตุอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว การขยายตัวอย่างเข้มแข็งของฟิลิปปินส์  การชลอตัวเพียงเล็กน้อยของเศรษฐกิจเวียดนามและอินโดนีเซีย ต่างมีส่วนผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก   รายงานดังกล่าวยังได้ระบุถึงความเสี่ยงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาค เช่น การระงับการปฏิรูปต่างๆในเขตยูโรโซน ปัญหาทางการเงินของสหรัฐและการขยายตัวด้านการลงทุนของจีนที่อาจลดลงอย่างรวดเร็ว./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด