เสนอมาตรการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการฟื้นฟูการผลิต

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่26พฤษภาคม สภาที่ปรึกษาการปฏิรูประเบียบราชการของนายกรัฐมนตรีได้ประสานกับสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนาม สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐจัดการประชุม "เสนอมาตรการเพื่อการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการฟื้นฟูการผลิตหลังโควิด-19"โดยได้รับการถ่ายทอดผ่านวิดีโอคอนเฟอเร้นต์กับ19จังหวัดและนคร 
ในการประชุมชมรมผู้ประกอบการได้แสดงความหวังว่ารัฐและรัฐบาลจะดำเนินกระบวนการปฏิรูประเบียบราชการต่อไปโดยเฉพาะระเบียบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ในการนี้ รัฐมนตรี หัวหน้าสำนักรัฐบาล มายเตี๊ยนหยุง ประธานสภาที่ปรึกษาการปฏิรูประเบียบราชการของนายกรัฐมนตรี เผยว่าเพื่อรับมือการระบาดของโรคและแบ่งเบาภาระอุปสรรคเพื่อค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของสำนักราชการต่างๆตามแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด