แถลงข่าวผลการประชุมประจำเดือนของรัฐบาล

(VOVworld)-บ่ายวันที่ 5 เมษายน สำนักรัฐบาลได้เปิดประชุมแถลงข่าวเกี่ยกวับการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลโดยเปิดเผยถึงแนวทางใหญ่ที่รัฐบาลได้ตั้งใจปฏิบัติหลังจากได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์คือสร้างสรรค์รัฐบาลที่บริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพ 

(VOVworld)-บ่ายวันที่ 5 เมษายน สำนักรัฐบาลได้เปิดประชุมแถลงข่าวเกี่ยกวับการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลโดยเปิดเผยถึงแนวทางใหญ่ที่รัฐบาลได้ตั้งใจปฏิบัติหลังจากได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์คือสร้างสรรค์รัฐบาลที่บริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นแบบอย่างในการพูดและทำงานอย่างจริงจัง ในการนี้นายกฯยังได้กำชับให้ต้องปรับปรุงความเป็นระเบียบในระบบราชการ เปลี่ยนจากการบริหารราชการมาเป็นรัฐบาลที่รับใช้ประชาชน โดยถือความพึงพอใจของประชาชนเป็นบรรทัดฐานของประสิทธิภาพการทำงานของทางการปกครองทุกระดับ  นอกจากนี้ที่ประชุมก็หารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในรอบ4เดือนที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศมีการขยายตัวที่ดี สถานประกอบการมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งแม้จะยังประสบความยากลำบากแต่รัฐบาลจะไม่ปรับเป้าหมายคือบรรลุการขยายตัวของจีดีพีที่ร้อยละ6.2 .

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด