แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเข้าร่วมการประเมินความพอใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(VOVworld) - ความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐจะถูกวัดผลโดยดัชนีความ พอใจที่ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สำนักงานที่เกี่ยวข้อง

แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเข้าร่วมการประเมินความพอใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ - ảnh 1
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเข้าร่วมการประเมินความพอใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(VOVworld) - ความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐจะถูกวัดผลโดยดัชนีความพอใจที่ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความต้องการและความปรารถนาของประชาชนเพื่อเสนอมาตรการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มความพอใจของประชาชน นี่คือเนื้อหาที่ถูกระบุในโครงการประสานงานการกำหนดดัชนีความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐในปี 2015 ที่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม กระทรวงกิจการภายในและสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามเห็นพ้องกันเมื่อบ่ายวันที่ 21 เมษายนซึ่งตามโครงการดังกล่าว จะมีระเบียบราชการ 6 ด้านที่ถูกนำมาประเมินโดยระดับอำเภอคือ การออกบัตรประจำตัวประชาชน การออกโฉนดที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนในระดับตำบลคือ การจดทะเบียนสมรส การออกใบสูติบัตรและการรับรองเอกสาร สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการสำรวจคือประชาชนที่ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐในปี 2014./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด