แรงงานเวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังโควิด -19

(VOVWORLD) -หนังสือพิมพ์ธุรกิจของญี่ปุ่นฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ได้ลงบทความเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ โดยให้ข้อสังเกตว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในแหล่งจัดสรรแรงงานที่สำคัญให้แก่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังวิกฤตโควิด -19

บทความดังกล่าวได้อ้างรายงานของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2020 ว่า จำนวนแรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุดคือ 1.72 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งจำนวนแรงงานที่ทำงานด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8   โดยเฉพาะจำนวนแรงงานเวียดนามที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ผ่านมา บทความดังกล่าวยืนยันว่า ความต้องการแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด