โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้หารือถึงรายงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งระยะที่หนึ่ง
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1 ภาพการประชุม (VNA)

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า นี่คือโครงการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ นาย เจืองจ่องเหงีย จากคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ได้ย้ำว่า โครงการนี้ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ“ผมเห็นด้วยกับแนวทางเลือกนักลงทุนภายในประเทศ แต่ต้องระดมเงินลงทุนจากทั้งภาคเอกชน งบประมาณแผ่นดินและเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีแผนและนโยบายการระดมและบริหารเงินลงทุนของโครงการนี้อย่างชัดเจน”

ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนการลงทุนในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกาแพดในอำเภอห่ามถวนนาม จังหวัดบิ่งถวน

ส่วนในช่วงบ่าย ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 93 ที่ประชุมได้ลงคะแนนผ่านความเห็นชอบมติเกี่ยวกับร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2020 และแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายองค์กรสภาแห่งชาติ โดยบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เสนอให้คงจำนวนผู้แทนสภาแห่งชาติ 500 คนและเพิ่มจำนวนผู้แทนรัฐสภาอาชีพ นาง เจิ่นถิฮวารี จากคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบ่ากเลียวได้เผยว่า การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้แทนรัฐสภาอาชีพคือกุญแจของการขยายกิจกรรมของสภาแห่งชาติ..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด