โครงการ “ยุวชนเวียดนามไปสู่โลก”

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 26–27 ธันวาคม ณ จังหวัดบั๊กนิงห์ ได้มีการจัดพิธีสรุปผลและมอบรางวัลให้แก่โครงการ “ยุวชนเวียดนาม – ไปสู่โลก” ครั้งแรกภายใต้หัวข้อ “อัตลักษ์อาเซียน” 

นี่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อขานรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนามเพื่อรณรงค์ให้ยุวชนศึกษาและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศตนและบรรดาประเทศอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของประชาชาติและส่งเสริมจิตใจแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเชื่อมั่นในตนเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของยุวชนในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี พัฒนาและเจริญรุ่งเรือง

หลังการปฏิบัติเป็นเวลา 6 เดือน ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติโครงการและมอบรางวัลให้แก่ยุวชน 57 คนที่เป็นตัวแทนของ 16 จังหวัดและนครต่างๆ โดยมีการจัดงานวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาพพื้นเมืองดงโห่ งานแสดงสินค้า “อัตลักษณ์อาเซียน” การแสดงศิลปะ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแนะนำวัฒนธรรม อาหารการกิน ประวัติศาสตร์ ศาสนาและการท่องเที่ยว เป็นต้น .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด