โรงพยาบาลแห่งแรกของเวียดนาที่ได้มาตรฐาน ISO เกี่ยวกับการฟอกเลือด

(VOVWORLD) - โรงพยาบาลเอกภาพนครโฮจิมินห์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานISO9001:2015 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม แผนกการฟอกเลือดของโรงพยาบาลเอกภาพนครโฮจิมินห์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

เพื่อบรรลุมาตรฐานดังกล่าว แผนกการฟอกเลือดได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและมีการกำหนดตัวบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด