โรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลางต้องพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถ “มีความหวัง – ความเชื่อมั่น”

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 50 ปีวันก่อตั้งโรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลางในกรุงฮานอยหรือโรงพยาบาล “เค” ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคมและพิธีรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นที่ 3
โรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลางต้องพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถ “มีความหวัง – ความเชื่อมั่น” - ảnh 1

นายกรัฐมนตรีเยือนโรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลาง (Photo VGP)

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กกำชับให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลฯ สร้างความหวัง ให้กำลังใจ แบ่งเบาความเจ็บปวดและเดินพร้อมกับผู้ป่วยตามแนวทาง “มีความหวัง – ความเชื่อมั่น” พร้อมทั้งชื่นชมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลระดับท้องถิ่นเพื่อมีส่วนร่วมแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลส่วนกลางลดลง การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลโรคมะเร็งฟู้เถาะไปยังโรงพยาบาลส่วนกลางในปัจจุบันต่ำกว่าร้อยละ 1 ซึ่งลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2013 ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 75 และโรงพยาบาลโรคมะเร็งบั๊กนิงห์ลดลงจากร้อยละ 80 เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 และเมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้มอบหมายหน้าที่ให้โรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลางเป็น 1 ใน 4 สถานพยาบาลที่ทำการทดลองรับผิดชอบรับรายจ่ายด้วยตนเอง            “ในฐานะเป็นโรงพยาบาลโรคมะเร็งชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาลโรคมะเร็งส่วนกลาง ควรเป็นผู้เดินหน้าและพัฒนาเป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาค ได้รับความเชื่อมั่นจากแพทย์และเพื่อนมิตรนานาประเทศ โดยเฉพาะปฏิบัติมาตรการอย่างพร้อมเพรียงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธภาพในการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์ผลิตยาและเทคนิคการบำบัดด้วยรังสีที่ทันสมัยระดับโลก”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด