โอกาสส่งออกสินค้าเวียดนามผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28 เมษายน กรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามและ Amazon global Selling ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศขยายความร่วมมือ โดยสนับสนุนการพัฒนาของสถานประกอบการเวียดนามผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ โดยเฉพาะโครงการ “ยุคแห่งการพัฒนา – สินค้าเวียดนามสู่ตลาดโลก”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคนค้าขายในเวียดนาม รวมทั้งสินค้า Made in Vietnam ในการเจาะตลาดทั่วโลก นาง หลายเหวียดแอง รองอธิบดีกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลได้เผยว่า นี่เป็นโอกาสดีของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนาม “การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กำลังสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม โดยพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่เจาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากยังสู่ตลาดโลกอีกด้วย เวียดนามมีอัตราการขยายตัวของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ซึ่งสูงที่สุดในโลก ดังนั้น เพื่อผลักดันกระบวนการนี้ ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องมีแนวทางและนโยบายที่ดีเท่านั้น หากยังต้องมีความพยายามจากสถานประกอบการและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Amazon ด้วย”

จากความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้แพลตฟอร์มของ Amazon เพื่อขายสินค้า เปิดร้านค้าและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด