ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ประกาศใช้เอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จนถึงปี 2030 และอนุมัติโครงการขยายการเข้าร่วมของสตรีในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานทุกระดับระยะปี 2021-2030

เอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จนถึงปี 2030 ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม พัฒนานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในปี 2030 ยังคงรั้งอันดับที่ 40 ในรายงานดัชนีด้านนวัตกรรมโลก อันดับที่ 30 ในรายงานดัชนีด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเตอเน็ตโลกและอันดับที่ 50ในรายงานดัชนีด้านการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 30 ของจีดีพี ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ส่วนโครงการขยายการเข้าร่วมของสตรีในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานทุกระดับระยะปี 2021-2030 ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2025 หน่วยงานบริหารภาครัฐร้อยละ 60 ต้องมีผู้บริหารสตรีและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2030 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด