ในปี 2012 การส่งออกของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2011

ในปี 2012 หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวและยกระดับกำลังการผลิต สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและมีความเสมอภาค รับใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ที่วางไว้ให้สูงกว่าปี 2011

ในปี 2012 การส่งออกของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2011  - ảnh 1

ในปี 2012 การส่งออกของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2011 รวมมูลค่าประมาณ 108 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2012 หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวและยกระดับกำลังการผลิต สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและมีความเสมอภาค รับใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ที่วางไว้ให้สูงกว่าปี 2011 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการนำเข้าสินค้าต่างๆ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้มีการวางนโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตสินค้าส่งออกและสินค้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และส่งเสริมการค้าเพื่อช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามแสวงหาหุ้นส่วนและการขยายตลาดส่งออก  สำหรับตลาดภายในประเทศ ต้องรักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจและผู้บริโภคในทุกสถานการณ์ นาย Vu Huy Hoang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามเผยว่า            “ก่อนอื่นต้องร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ทำการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขต่อรัฐบาลและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทุน การเข้าถึงแหล่งเงินกู้และลดความเดือดร้อนให้แก่สถานประกอบการ  นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการค้าในโครงการส่งเสริมการค้าแห่งชาติต่างๆ เน้นถึงสินค้าที่มีความได้เปรียบและสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ตลอดจนทำการวิจัยและขยายตลาดส่งออกอีกด้วย”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด