ในสัปดาห์ที่ 4 ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15 เน้นหารือเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติและการตรวจสอบ

(VOVWORLD) - วันที่ 20 พฤศจิกายน การประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามจะย่างเข้าสู่สัปดาห์ 4 โดยเน้นหารือเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติและการตรวจสอบ
ที่ประชุมจะสงวนเวลา 1 วันเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าศาลประชาชนสุงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการสูงสุด งานด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่ 5 สมัยที่ 15 การแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชนในปี 2023 ตลอดจนหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และร่างมติฉบับต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลประชาชนฉบับแก้ไข กฎหมายประกันสังคมฉบับแก้ไข กฎหมายองค์กรสินเชื่อฉบับแก้ไข เป็นต้น 
ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติกฎหมายโทรคมนาคมฉบับแก้ไข กฎหมายการบริหารและปกป้องกิจการด้านกลาโหมและเขตทหาร.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด