ให้สัตยาบันอีวีเอฟทีเอและอีวีไอพีเอในขณะนี้ถือว่าเหมาะสมและตรงเวลา

(VOVWORLD) -ในวันแรกของการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ได้มีการหารือเกี่ยวกับการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปและบรรดาประเทศสมาชิกหรืออีวีไอพีเอ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับที่105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO
ให้สัตยาบันอีวีเอฟทีเอและอีวีไอพีเอในขณะนี้ถือว่าเหมาะสมและตรงเวลา - ảnh 1

สำหรับการให้สัตยาบันข้อตกลงสองฉบับดังกล่าว ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า นี่เป็นการส่งสาส์นเกี่ยวกับความตั้งใจของเวียดนามในการผลักดันการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประชาคมโลกและการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีบนพื้นฐานกฎหมาย หาตลาดใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดียวและมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงอีวีเอฟทีเอในขณะนี้ถือว่าหมาะสมและตรงเวลา ซึ่งสร้างพลังขับเคลื้อนให้แก่เวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด