UNDPให้การช่วยเหลือเงิน ๑๘๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐแก่จังหวัดที่ประสบภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท และโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือUNDP ได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการช่วยเหลือจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังประสบภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม
UNDPให้การช่วยเหลือเงิน ๑๘๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐแก่จังหวัดที่ประสบภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม - ảnh 1นาง Caitlin Wiesen ตัวแทนของ UNDP มอบเงิน  ๑๘๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม (หนังสือพิมพ์เยาวชน) 

ตามข้อตกลงฉบับนี้ UNDP จะมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ๑๘๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เพื่อรับมือปัญหาดังกล่าว โดยเงินช่วยเหลือนี้จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดหาแท็งค์เก็บน้ำ ๓๐๐ แท็งค์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเบ๊นแจ ให้การช่วยเหลือ ๑๗๖ ครอบครัวในจังหวัดก่าเมา กิจกรรมประเมินผลกระทบของภัยแล้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเข้าถึงน้ำประปาและการทรุดตัวของดิน นอกจากนั้น UNDP ยังให้การช่วยเหลือการสนทนานโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออัพเดทความเสียหายจากภัยธรรมชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด