การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชช่วยให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) -ภายหลัง 1 ปีที่ปฏิบัติมติของคณะกรรมการพรรคสาขาอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลักเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในช่วงปี 2021 -2025  โครงการนี้สามารถขยายผลในชุมชนและเปิดทางให้แก่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในเขตที่ยากจนพิเศษนี้

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชช่วยให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 1สวนขนุนของครอบครัวนาย เหงวียนดิ่งทินในจังหวัดดั๊กลัก (Photo: danviet.vn)

จุดเด่นของมติที่ 05 ของพรรคสาขาอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลักคือระดมการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมือง  ด้วยเจตนารมณ์ “มีความใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อประชาชนและดูแลประชาชน” เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ ทางอำเภอฯได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค สำนักงานและสถานประกอบการที่ผูกมิตรสัมพันธ์กับหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยสมทบเงินเพื่อซื้อพันธุ์พืชนับแสนต้นเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่ยากจน แนะนำเทคนิคการปลูกและการดูแล ในปีแรกที่ปฏิบัติมตินี้ อำเภอลั๊กได้บรรลุก้าวกระโดดในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช

ที่หมู่บ้านเยอตู  ตำบลบวนเชียด อำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลัก ชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนื่องจากได้รับมอบพันธุ์พืชและการแนะนำเทคนิคการปลูกที่เหมาะสม  นาย Y Jony Bya  หมู่บ้านเยอตู ตำบลบวนเชียด อำเภอลั๊กรู้สึกดีใจมากเนื่องจากสามารถปลูกต้นขนุนนับสิบต้นในพื้นที่ 1,440  ตารางเมตรก่อนฤดูฝนปีนี้  ซึ่งต้นขนุนก็เจริญเติบโตเป็นอย่างดี

“ครอบครัวเราขอขอบคุณทางอำเภอและตำบลที่ได้มอบพันธุ์ผลไม้เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช  ครอบครัวเราจะพยายามดูแลเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิและหลุดพ้นจากความยากจน”

ส่วนที่ตำบลยางตาว อำเภอลั๊ก สวนขนุนของนาย อีกามเจี๊ยด หมู่บ้านโฟกสามารถเจริญเติบโตได้ดี นาย อีกามเผยว่า นอกจากได้รับมอบพันธุ์พืชนับสิบต้นแล้ว เจ้าหน้าที่อำเภอและตำบลยังแนะนำวิธีการปลูกและดูแล จากความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช  นาย อีกามเชียด จึงมีแผนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของครอบครัว

“ทางตำบลฯมอบพันธุ์พืชให้แก่ครอบครัวผม ผมขอขอบคุณรัฐที่ได้ให้ความช่วยเหลือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวผมและพัฒนาเศรษฐกิจ”

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชช่วยให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 2สวนมะม่วงของครอบครัวนาย เหงวียนหมีบิ่งในจังหวัดดั๊กลัก (Photo:   easup.daklak.gov.vn)

นาย เหงวียนวันเฮวียน เลขาธิการพรรคสาขาตำบลยางตาว อำเภอลั๊กได้เผยว่า ปัจจุบัน ทางตำบลฯได้มอบพันธุ์พืชกว่า 7 พันต้นให้แก่ครอบครัวที่ยากจนกว่า 1 พัน 4 ร้อยครอบครัว ควบคู่กันนั้น ท้องถิ่นได้สร้างสรรค์รูปแบบการปลูกขนุน 22 รูปแบบในหมู่บ้าน 11 แห่งของตำบลเพื่อให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม และรณรงค์ให้ผู้ที่มีใจกุศลซื้อพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน

“พวกเราได้สำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่า แนะนำให้ชาวบ้านวางผังสวนของตนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ตามมติที่ 05 หลังจากที่ประชาสัมพันธ์ พวกเราได้ระดมแหล่งพลังจากสังคมเพื่อซื้อพันธุ์ขนุน ซึ่งต้นขนุนเป็นต้นไม้ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน”

อำเภอลั๊กเป็นอำเภอที่มีอัตราครอบครัวที่ยากจนมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดดั๊กลักคือกว่าร้อยละ 27 โดยมีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย 90 แห่ง อัตราครอบครัวที่ยากจนอยู่ที่ร้อยละ 60 ในหลายปีที่ผ่านมา  ที่นี่ยังมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการแก้ปัญหาความยากจนยังคงประสบอุปสรรคมากมาย

นาย หวอหงอกเตวียน เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอลั๊กได้เผยว่า ภายหลัง 1 ปีที่เปิดการรณรงค์ได้มีการมอบพันธ์ผลไม้กว่า 1 แสนต้น รวมทั้งขนุน ส้ม ส้มโอ มะม่วง ฝรั่งและมะพร้าว เป็นต้น มูลค่ากว่า 2 พันล้านด่งให้แก่ครอบครัวเกือบ 1 หมื่นครอบครัว ซึ่งชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชในพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากว่า 200 เฮกตาร์

“การประกาศใช้มตินี้มีประสิทธิภาพและได้รับการขยายผล จนถึงขณะนี้ ทางอำเภอลั๊กได้ รณรงค์ให้สำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมอบพันธุ์พืชให้แก่หมู่บ้านที่ผูกมิตรสัมพันธ์ นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมมาจนถึงปัจจุบัน สามารถปลูกผลไม้ได้กว่า 1แสนต้น นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความรับผิดชอบของพรรคและรัฐต่อประชาชน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย”

มติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของคณะกรรมการพรรคสาขาอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลักได้รับการปฏิบัติและได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการปฏิบัติของประชาชน ผลักดันการผลิต มุ่งสู่การแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด