การหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน- วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า

(VOVWORLD) - ญือซวนคืออำเภอในเขตเขาที่ยากจน แต่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นจุดเด่นในยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเขาในจังหวัดแทงฮว้า โดยไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากความยากจน แต่อำเภอญือซวนยังได้รับการถือว่า มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขตที่ราบลุ่ม เขตริมฝั่งกับเขตภูดอยและเขตเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัดแทงฮว้า
การหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน- วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า - ảnh 1อำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า 

ในอดีตถึงแม้มีที่ดินและมีแรงงานที่มีความมุ่งมั่นก้าวรุดหน้าไป แต่เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการผลิตทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอำเภอ ญือซวน ยังประสบอุปสรรคมากมาย นาย เลวันติ่ง ในหมู่บ้านดง ตำบล ซวนหว่า เผยว่า นับตั้งแต่มีนโยบายของรัฐในการให้การช่วยเหลือโครงการลดความยากจนให้แก่อำเภอ ครอบครัวได้มุ่งมั่นกู้เงินเพื่อลงทุนพัฒนาฟาร์ม ปลูกไม้ผล เลี้ยงปศุสัตว์และปลูกป่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จากที่เคยเป็นครอบครัวยากจน ปัจจุบัน ครอบครัวได้หลุดพ้นจากความยากจนและเริ่มมีฐานะดีขึ้น

“ทางอำเภอชี้นำให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุ์พืช ครอบครัวที่มีฟาร์ม เลี้ยงปศุสัตว์และปลูกไม้ผลจะใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนส่งเสริมจิตใจในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนซึ่งช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน และค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาความยากจน”

ด้วยแนวทางแก้ไปอุปสรรค ส่งเสริม อำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุน เศรษฐกิจทุกภาคส่วนเข้าร่วมการลงทุนและประกอบธุรกิจในอำเภอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหางานทำให้แก่แรงงานท้องถิ่น ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรและป่าไม้ที่ทางอำเภอมีความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบและตลาด ควบคู่กันนั้น ยังถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและถือการพัฒนาเศรษฐกิจคือเป้าหมาย โดยเงินทุนช่วยเหลือนับแสนล้านด่งจากโครงการเป้าหมายของภาครัฐ ทางจังหวัดได้นำไปช่วยเหลือตำบลและหมู่บ้านหลายแห่งในท้องถิ่น ภายหลัง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบพัฒนาการผลิตและแก้ปัญหาความยากจนกว่า 50รูปแบบได้รับการก่อตั้ง รวมสมาชิกกว่า 2 พันคน เช่นรูปแบบการเลี้ยงกระบือ โค สุกร หมูป่า ไก่ การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกส้มและดอกไม้ เป็นต้น นาย เลืองแองเหล่ย ในหมู่บ้านช้วย ตำบล ซวนกวี่ เผยว่า

“สำหรับโครงการแก้ปัญหาความยากจน นี่คือโครงการที่ถูกต้องของพรรคและรัฐหลังจากตรวจสอบเป้าหมายอย่างถูกต้อง ก็ได้รับการช่วยเหลือด้านพันธุ์โคและกระบือ โดยครอบครัวต่างๆได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วยเหลือของภาครัฐทำให้พวกเขามีความมุ่งมั่น จนหลายครอบครัวสามารถหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน”

ในหลายปีที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน อำเภอ ญือซวน ได้จัดทำโครงการและ แผนการแก้ปัญหาความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในช่วงปี ๒๐๐๙ ถึงปี๒๐๒๐ ประกาศใช้นโยบายเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ในกระบวนการปฏิบัติ ทางอำเภอได้เน้นประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึก ความรับผิดชอบและการเป็นฝ่ายรุกของพรรคสาขา ทางการปกครองและประชาชนเกี่ยวกับงานด้านการแก้ปัญหาความยากจนเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของประชาชน ขจัดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าหลัง เน้นทำงานและทำการผลิตเพื่อสร้างฐานะอย่างถูกต้อง ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบคมนาคม กิจการไฟฟ้า โรงเรียน สถานีอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

การหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน- วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า - ảnh 2นาย เยืองวันแหม่ง เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอญือซวน 

ซึ่งในนั้น แนวทาง “ปรับปรุงเรือกสวนไร่นา” ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากประชาชนโดยภายหลัง ๘ ปีของการปฏิบัติ พื้นที่สวนนับร้อยเฮกตาร์ได้รับการปรับปรุงและมีการปลูกไม้ผลหลายชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นส้ม ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้นับร้อยล้านด่งต่อปี นาย เยืองวันแหม่ง เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอญือซวนได้ยืนยันว่า

“โครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนค้ำประกันสวัสดิการสังคมได้รับความสนใจจากพรรคสาขาอำเภอ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางการเมืองที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆและได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ทางอำเภอได้ใช้ศักยภาพ ความได้เปรียบของอำเภอและที่ดิน แหล่งแรงงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตร อัตราคนจนลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๓๗ เมื่อปี ๒๐๑๕ เหลือเพียงร้อยละ ๑๔ ในปี ๒๐๑๘ เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗. ๙๘ ต่อปีและเมื่อวันที่ ๗ มีนาคมปี ๒๐๑๘ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามมติ”

อำเภอญือซวนได้หลุดพ้นจากรายชื่ออำเภอยากจนของประเทศ ซึ่งผลสำเร็จนี้มากจากการมีแนวทางที่ถูกต้อง นำประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมาให้แก่ประชาชน การเปลี่ยนแปลงในอำเภอเขตเขาญือซวนได้รับการขยายผลสู่ท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่จังหวัดแทงฮว้า./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด