การเปลี่ยนแปลงในฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กือเปิง

(VOVWORLD) - ในสมัยสงคราม ตำบล กือเปิง อำเภอ กรงบุ๊ต จังหวัดดั๊กลักคือฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กองทัพและประชาชนร่วมใจปฏิบัติตามการปฏิวัติและต้อสู้อย่างกล้าหาญจนถึงวันปลดปล่อยประเทศ ปัจจุบัน ในภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศ ชนเผ่าต่างๆในตำบลกือเปิงได้ส่งเสริมเกียรติประวัติและสามัคคีขจัดความยากจน ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ในโอกาสการปฏิวัติ ๘ สิงหาคมและวันชาติ ๒ กันยายน ผู้สื่อข่าวของวีโอวีขอเสนอบทความที่แนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบนผืนแผ่นดินที่กล้าหาญ กือเปิง
การเปลี่ยนแปลงในฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กือเปิง - ảnh 1ในตำบลกือเปิง มีประชากรร้อยละ 20 คือครอบครัวร่่ำรวย 

เมื่อกว่า ๑๐ ปีก่อน กือเปิงคือตำบลยากจนของอำเภอ กรงบุ๊ก จังหวัดดั๊กลัก ในช่วงนั้น โครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมการเกษตรยังคงล้าสมัย ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ลำบากมาก จนถึงปัจจุบัน โฉมหน้าของกือเปิงได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายและโครงการต่างๆที่เน้นสนับสนุนการพัฒนา ครอบครัวกว่า ๒ พัน ๑ ร้อยครอบครัวรวมประชากรกว่า ๑ หมื่นคน ซึ่งส่วนใหญ่คือชนเผ่าเอเด เมอนงและการาย เป็นต้น ได้รับการอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการผลิต หลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานะ

ที่บ้านพื้นเมือง นาย อี ฮี ลัด เอบาน ในหมู่บ้าน เออา ตุ๊ก ตำบล กือเปิง อำเภอ กรงบุ๊ก จังหวัดดั๊กลักได้แสดงความปลื้มปิติยินดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน เออา ตุ๊ก โดยเผยว่า ถนนเข้าตำบลเป็นถนนคอนกรีตที่สะอาดและสวยงาม บ้านได้รับการก่อสร้างอย่างโอ่โถง ข้างๆคือบ้านโบราณ เครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเลียบตามถนนหมู่บ้านไปถึงทุกครอบครัว ระบบชลประทานมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตร จากการได้รับการฝึกอบรมและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลายครอบครัวได้หลุดพ้นจากความยากจนและกลายเป็นครอบครัวร่ำรวย เมื่อก่อน ครอบครัวนาย อี ฮี ลัด เอบาน เคยเป็นครอบครัวยากจน แต่ปัจจุบันได้ก่อสร้างบ้านที่โอ่โถง มีรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการผลิต ยังได้เป็นหนึ่งในเกษตรกรดีเด่นในตำบลกือเปิง “เมื่อก่อน ครอบครัวผมประสบอุปสรรคมากมาย แต่พวกเราได้พยายามทำงาน เก็บเงินแล้วก่อสร้างบ้านหลังนี้ ผมยังเรียนวิธีการเลี้ยงแมว เลี้ยงไก่และวัวเนื่องจากสมาคมเกษตรกร ให้การช่วยเหลือผมในการเรียนรู้ ผมจึงสามารถซื้อที่ดินและรถยนต์ได้ ปัจจุบัน ชีวิตได้รับการปรับปรุงดีขึ้นแล้ว”

จากที่เคยขาดแคลนอาหาร ชีวิตมีความลำบากและการผลิตที่ล้าสมัย แต่ด้วยความสนใจของพรรคและรัฐ ประชาชนในตำบลกือเปิงจึงได้มีชีวิตที่มั่นคง หลายครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยรายได้เฉลี่ยทุกปีบรรลุนับร้อยล้านด่ง ครอบครัวกว่าร้อยละ 90 มีรายได้มากกว่า 100 ล้านด่ง ซึ่งในนั้นร้อยละ 20 เป็นครอบครัวร่ำรวย โดยมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 500 ล้านด่งถึงนับพันล้านด่งต่อปี

การเปลี่ยนแปลงในฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กือเปิง - ảnh 2งานด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนได้รับความสนใจ 

ปัจจุบัน ตำบล กือเปิง มีพื้นที่ปลูกกาแฟเชิงพาณิชย์กว่า 3 พัน 5 ร้อยเฮกตาร์ พื้นที่ปลูกยางพาราและพริกไทยนับร้อยเฮกตาร์ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ไปไหนไปมาก็เห็นว่า ในตำบลกือเปิงมีสวนยางพารา พริกไทยและไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิต ลานกว้างทุกแห่งเต็มไปด้วยกาแฟ นาย เจิ่นแถ่ง ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลกือเปิงได้เผยว่า การสอดแทรกนโยบายและโครงการของรัฐบาลเพื่อลงทุนพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โฉมหน้าชนบทของตำบลได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง ขณะนี้ ทางตำบลมีพื้นที่ปลูกกาแฟเชิงพาณิชย์ พื้นที่ปลูกยางพาราและพริกไทยนับร้อยเฮกตาร์พร้อมไม้ผลที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งทุกๆปี สร้างรายได้นับแสนล้านด่ง “จากการส่งเสริมเกียรติประวัติที่กล้าหาญของกองกำลังติดอาวุธประชาชนในสมัยสงคราม พรรคสาขา ทางการปกครองและประชาชนตำบลกือเปิงได้สามัคคี พยายามปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษางานด้านกลาโหมและความมั่นคงในท้องถิ่น สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน สถานีอนามัย กิจการชลประทานและกิจการอื่นๆได้รับการลงทุนซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในขั้นพื้นฐาน อัตราครอบครัวยากจนลดลงทุกปี สำหรับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางตำบลพยายามบรรลุมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทใหม่ภายในปี 2020”

พร้อมกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน งานด้านสาธารณสุขและดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนก็ได้รับความสนใจจากท้องถิ่นอยู่เสมอ โดยสถานีอนามัยในตำลกือเปิงได้รับการลงทุนและได้มาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับสาธารณสุข ตอบสนองความต้องการตรวจรักษาโรคของประชาชน นาย อีเฟม นีเอ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลกือเปิงได้เผยว่า นอกจากอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เจ้าหน้าที่แพทย์ยังได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะความสามารถด้านวิชาชีพด้วย “ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสามารถใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ปัจจุบัน มีการตรวจรักษาโรคให้แก่ชนกลุ่มน้อย คนจนและผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายที่มีบัตรประกันสุขภาพถึงร้อยละ90”

จากการส่งเสริมเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์ในอดีต ในภารกิจการสร้างสรรค์ชีวิตที่ทันสมัย ตำบลกือเปิงได้กลายเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชนเผ่าที่นี่ช่วยกันทำงาน ผลิตและ สร้างสรรค์ปิตุภูมิที่นับวันเจริญรุ่งเรืองและสวยงามมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด