จิตใจแห่งการแบ่งปันของเกษตรกรกรุงฮานอยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโรคโควิด -19 ประชาชนได้ร่วมกันป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมความรับผิดชอบและความรักใคร่ ในเวลาที่ผ่านมา สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

จิตใจแห่งการแบ่งปันของเกษตรกรกรุงฮานอยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  - ảnh 1สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน 

ด้วยเจตนารมณ์ “การรับมือการแพร่ระบาดเหมือนการต่อสู้ผู้รุกราน” คณะกรรมการบริหารสมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้จัดตั้งกลุ่มป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สมาชิกเกือบ 4 พันคนเข้าร่วม  อีกทั้งยังมีสมาชิกกว่า 5 พันคนเข้าร่วมกลุ่มโควิด -19 ในชุมชนและสมาชิกกว่า 1 พัน 6 ร้อยคนประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ก,  Zalo และแฟนเพจต่างๆ

จากการปฏิบัติโครงการ “น้ำใจของเกษตรกร-ความสามัคคีและการแบ่งปัน” ในช่วงที่ปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สมาชิกบริจาคเงินกว่า 5 พันล้านด่งเข้ากองทุนป้องกันและรับมือโรคโควิด -19 และสนับสนุนเงินเกือบ 6 พันล้านด่ง  เงินเข้ากองทุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 นาง ฝามหายฮวา นายกสมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้เผยว่า

“รูปแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ของเกษตรกรกรุงฮานอยได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร บูธ 0 ด่งเพื่อคนจน สมาคมทุกระดับได้ช่วยเชื่อมโยงเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรนับพันตันและผักกว่า 70 ตันให้แก่เขตต่างๆ ประสานงานกับกองเยาวชนกรุงฮานอยจัดกิจกรรม “อาหารล้านมื้อ”  บรรดาสมาชิกของสมาคมฯผลักดันการผลิตและสนับสนุนเงินนับร้อยล้านด่ง มอบของขวัญกว่า 7 พันชุด มูลค่า 3.2 พันล้านด่งให้แก่กองกำลังที่อยู่แถวหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดและแรงงานยากจน”

สมาคมเกษตรกรของเขต อำเภอและตำบลต่างๆได้จัดกิจกรรมที่มีความหมายต่างๆ เช่น สมาคมเกษตรกรอำเภอแทงอวายได้ออกบูธแนะนำ จัดแสดงและเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเขตกิมบ่าย สมาคมเกษตรกรอำเภออึ๊งหว่ามอบเงินช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างบ้านธารน้ำใจของเกษตรกร ออกบูธแนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในอำเภอเมืองเวินดิ่ง นาย ฝามวันหุ่ง นายกสมาคเกษตรกรอำเภอฟู้เซวียนได้เผยว่า

“สมาคมเกษตรกรอำเภอฟู้เซวียนสนับสนุนผักผลไม้กว่า 20 ตันและผลิตภัณฑ์การเกษตรเกือบ 10 ตันให้แก่เขตและอำเภอต่างๆที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนเพื่อแบ่งเบาอุปสรรคให้แก่ประชาชนที่นี่”

จนถึงขณะนี้ สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้เดินทางไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่กองกำลังที่อยู่แถวหน้าในการรับมือการแพร่ระบาด ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  มูลค่ากว่า 1 หมื่น 2 พันล้านด่ง   โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ห่วงโซ่จัดสรรผลิตภัณฑ์การเกษตรของกรุงฮานอยได้รับการธำรง นาง เหงวียนถิแทง นายกสมาคมเกษตรกรอำเภอหว่ายดึ๊กได้เผยว่า

“ สมาคมเกษตรกรทุกระดับได้จัดตั้งกลุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ เชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆในอำเภอฯรวมทั้ง สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยและองค์กรต่างๆเพื่อประสานงานในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  พวกเราช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรของอำเภอต่างๆ เช่น กบจากฟาร์มของอำเภอแทงอวาย หรือหน่อไม้ของอำเภอบาหวี่”

เพื่อขานรับกิจกรรม “ของขวัญล้านชุด- ผลิตภัณฑ์เกษตรพันตัน”ที่จัดโดยสมาคมเกษตรกรเวียดนามส่วนกลาง สมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้มอบเงินจำนวน 150 ล้านด่งให้แก่สมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์ สมาคมเกษตกรจังหวัดบิ่งเยืองและสมาคมเกษตรกรจังหวัดด่งนาย ได้มีตัวอย่างเกษตรกรดีเด่นในการผลิตและการประกอบธุรกิจ ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด    สมาคมการเกษตรกรุงฮานอยได้เดินพร้อมกับเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการฟันฝ่าอุปสรรค บนจิตใจแห่งความรักใคร่ ซึ่งเป็นการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดและชีวิตความเป็นอยู่มีเสถียรภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด