ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง

(VOVWORLD) -ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ประสบผลสำเร็จในหลายด้าน เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม ราคาข้าวอยู่ในระดับสูง การส่งออกข้าวมีเสถียรภาพ   ซึ่งถือเป็นฤดูข้าวที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของประชาชนที่นี่

ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง - ảnh 1ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง

เกษตรกรในจังหวัดและนครต่างๆในเขตภาคกลางตอนใต้ โดยเฉพาะท้องถิ่นริมฝั่งทะเลได้เริ่มปลูกข้าวนาปี 2020 -2021 มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2020 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม การปลูกข้าวนาปีมีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์การจำหน่ายข้าวมีความน่ายินดี ราคาข้าวอยู่ในระดับสูงและการส่งออกมีเสถียรภาพ นาย เลแทงตุ่ง รองอธิบดีกรมการเพาะปลูกสังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า พื้นที่การปลูกข้าวนาปีในภาคตะวันออกตอนใต้มีเกือบ 1.6 ล้านเฮกตาร์ ให้ผลผลิตกว่า 7 ตันต่อเฮกตาร์  ซึ่งในนั้น เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 1.5 เฮกตาร์และมีการปรับปรุงโครงสร้างพันธุ์ข้าวในเขตต่างๆ โดยเน้นปลูกพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออก พื้นที่การปลูกข้าวตามรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1 แสน 6 หมื่น เฮกตาร์ การปลูกข้าวตามรูปแบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 -15 ต่อเฮกตาร์และเพิ่มปริมาณการผลิตร้อยละ 20 -25 จากการพยากรณ์ก่อนหน้านี้  พื้นที่การปลูกข้าวนาปีในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลหนุนแถมยังมีผลผลิตสูง

“จากการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชที่เหมาะสมและลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำ ดังนั้น แม้จะเกิดปัญหาน้ำทะเลซึมแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวและพันธุ์พืชต่างๆ”

ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง - ảnh 2ในหลายปีที่ผ่านมา ราคาข้าวอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

เพื่อให้ฤดูข้าวนาปีประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทบวงชลประทานและสำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบเพื่อกำหนดเวลาการปลูกข้าวที่เหมาะสมในเขตที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลหนุนและเสนอมาตรการรับมืออย่างเป็นรูปธรรม นาย เลืองวันอาน รองอธิบดีทบวงชลประทานได้เผยว่า โครงการรับมือปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึมได้รับความสนใจลงทุนก่อสร้างและดำเนินไปสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง มีส่วนช่วยให้ฤดูข้าวนาปีประสบความสำเร็จ ผลผลิตของฤดูข้าวนาปีอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ราคาข้าวมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่าร้อยละ 50 นาย เหงวียนหงอกแห่ รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้เผยว่า   นครเกินเทอมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 77,000 เฮกตาร์ ผลผลิตบรรลุ 7.6 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

“นครเกิ่นเทอได้เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี บรรลุผลผลิตสูงเป็นประวัติกาล รายได้ของเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 45   การจำหน่ายข้าวดีมาก อาจกล่าวได้ว่า ฤดูข้าวนาปีในปีนี้ได้ผลผลิตสูง”

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีในพื้นที่กว่า 1 ล้านเฮกตาร์ ผลผลิตอยู่ที่ 7 ตันต่อเฮกตาร์ ราคาข้าวอยู่ในระดับสูงและการส่งออกมีเสถียรภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เลก๊วกยวาง ได้ย้ำว่า แม้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีลดลงแต่ผลผลิตกลับสูงกว่าฤดูก่อน โดยเฉพาะรายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากข้าวขายราคาดี

“นี่เป็นฤดูข้าวที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านปริมาณ ราคาและพันธุ์ข้าวมีคุณภาพสูง    แม้ปีนี้พื้นที่การปลูกข้าวนาปีลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ 240 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ปริมาณข้าวคิดเป็นเกือบ 1 แสน 5 หมื่นตัน”

ตามแผนการ ในฤดูข้าวนาปรัง 2021 เขตภาคใต้จะปลูกข้าวในพื้นที่ 1.6 ล้านเฮกตาร์ ส่วนเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะปลูกข้าวในพื้นที่ 1.5 ล้านเฮกตาร์ จากความสำเร็จของฤดูข้าวนาปี เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีความเชื่อมั่นว่า ฤดูข้าวนาปรังการเก็บเกี่ยวก็จะได้ผลดีเช่นกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด