สตรีจังหวัดดั๊กลักส่งเสริมอาชีพการทอผ้าลายพื้นเมือง

(VOVWORLD) - ในช่วงต้นปีใหม่ประเพณี   ด้วยความรักอาชีพและความประสงค์ที่จะอนุรักษ์อาชีพทอผ้าลายพื้นเมือง บรรดาสมาชิกของสหกรณ์ทอผ้าลายพื้นเมืองเติงบง เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลักกำลังตั้งใจทอผ้าลายพื้นเมืองตามใบสั่งซื้อของปีใหม่

สตรีจังหวัดดั๊กลักส่งเสริมอาชีพการทอผ้าลายพื้นเมือง - ảnh 1นาง เฮอ ยัมบรง กำลังตั้งใจทอผ้าพื้นเมือง

หลังตรุษเต๊ต นาง เฮอ ยัมบรง หมู่บ้านกือเอบง ตำบลเออากาว เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลัก ได้กลับมาทำงานที่สหกรณ์ทอผ้าลายพื้นเมืองเติงบงอีกครั้ง ในตลอด 15 ปีที่ผ่านมา  การประกอบอาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เธอ เมื่อก่อน  นาง เฮอ ยัมบรง ประกอบอาชีพเกษตรแต่ปัจจุบัน เธอได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อทอผ้าลายพื้นเมือง ครอบครัว 3 รุ่นของเธอรู้จักวิธีการทอผ้าลายพื้นเมืองและมีสมาชิกครอบครัว 5 คนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทอผ้าลายพื้นเมือง

“หลังจากได้รับการฝึกสอนอาชีพ  ดิฉันก็กลับบ้านเกิดสอนวิธีการทอผ้าให้แก่น้องสาว  2 คนและลูก 2 คน ดิฉันรักอาชีพนี้มาก จึงขอเข้าทำงานที่สหกรณ์ฯ เมื่อกลับบ้าน ดิฉันทอผ้าด้วยมือ ส่วนที่นี่ ดิฉันทอผ้าด้วยเครื่องทอ"

นาง เฮอเฟเบ เบอรง ลูกสาวของนาง เฮอ ยัมบรง เป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในสหกรณ์ เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยครุศาสตร์และมีประสบการณ์ทอผ้าลายพื้นเมือง 4 ปี เธอได้เรียนอาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองจากคุณแม่ตอนอายุ 16 ปี ซึ่งก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งชอบ ดังนั้น จึงเข้าร่วมชั้นเรียนสอนอาชีพที่จัดโดยทางสหกรณ์ฯและวิทยาลัยฝึกสอนอาชีพและเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอนอายุ 18 ปี  สำหรับนาง เฮอเฟเบ เบอรง อาชีพนี้มีประโยชน์และสร้างรายได้และเธอมีความภาคภูมิใจในสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง  

“ ดิฉันรู้จักวิธีการทอลวดลายต่างๆบนกระโปรง ซึ่งแต่ละลวดลายมีความหมายที่แตกต่างกัน  การทำอาชีพนี้  ต้องมีความขยันหมั่นเพียร ถ้าหากไม่รักอาชีพก็ไม่สามารถทำได้และมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและชุดแต่งกายพื้นเมืองของชนเผ่าดิฉัน”

สตรีจังหวัดดั๊กลักส่งเสริมอาชีพการทอผ้าลายพื้นเมือง - ảnh 2จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ก็มีเสถียรภาพและดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก   

สหกรณ์ทอผ้าลายพื้นเมืองได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2003 ในช่วงแรก สหกรณ์ฯมีสมาชิก 10 คนเท่านั้น แต่ปัจจุบัน จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ฯได้เพิ่มขึ้นเป็น 45 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงชนเผ่าเอเดในหมู่บ้านเออากาว เมืองบวนมาถวด    จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ก็มีเสถียรภาพและดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก   รายได้ของสหกรณ์ในปี 2020 อยู่ที่ 1.2 พันล้านด่ง รายได้เฉลี่ยของสมาชิกอยู่ที่ 3.2 -3.5 ล้านด่งต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการจำหน่ายในจังหวัดดั๊กลัก ดั๊กนงและกว๋างนาม  นาง เฮอ ดีอุม บยา สมาชิกของสหกรณ์ฯได้เผยว่า

“ในปีใหม่นี้ ดิฉันขอให้ครอบครัวและสมาชิกสหกรณ์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และหวังว่า   สหกรณ์ฯจะพัฒนามากขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆของสหกรณ์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์”

การเข้าร่วมสหกรณ์ฯของสตรีชนเผ่าเอเดในตำบลเออากาว เมืองบวนมาถวดช่วยให้พวกเธอมีงานทำ มีรายได้  ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพนี้ในชีวิตที่ทันสมัยในปัจจุบัน  .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด