สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น

(VOVWORLD) - สหกรณ์การเกษตรและป่าไม้หมู่บ้านส่าฝิ่นเอ ตำบล ส่าฝิ่น อำเภอ ด่งวัน จังหวัดห่ายางหรืออีกชื่อคือ สหกรณ์แลงชั้งได้รับการก่อตั้งเมื่อเดือพฤศจิกายนปี 2017 และเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมปี 2018 ในปัจจุบัน สหกรณ์แลงชั้ง ได้มีส่วนแบ่งในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตที่มั่นคง
สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น - ảnh 1สมาชิกของสหกรณ์แลงชั้งทำงาน 

ในช่วงก่อตั้งใหม่ๆ สหกรณ์การเกษตรและการบริการส่าฝิ่นเอมีสมาชิก 20 คนโดยผลิตผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยแบบดั้งเดิม ทอผ้าและย้อมผ้าลินิน สหกรณ์ฯได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยสามารถจัดสรรวัตถุดิบ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร สร้างงานทำให้แก่สมาชิก 95 คนในตำบลส่าฝิ่นและตำบลหลายแห่งในอำเภอด่งวัน

สหกรณ์แลงชั้งมีทั้งสถานที่ผลิต สถานที่แนะนำผลิตภัณฑ์และสถานที่ย้อมผ้า เมื่อปีที่แล้ว สมาคมสตรีอำเภอด่งวันและสหกรณ์ตำบลแลงชั้งได้เปิดชั้นเรียนฝึกสอนอาชีพ 2 แห่งและก่อตั้งหน่วยสหกรณ์ 3 แห่งที่เชื่อมโยงกับสหกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ คุณ หว่างถิโก่ว หัวหน้าหน่วยผลิตของสหกรณ์แลงชั้งเผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้รับใบสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่นเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหรัฐและญี่ปุ่น ดีไซเนอร์ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Chu La ได้มาที่นี่เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา มี 4 ครอบครัวได้หลุดพ้นจากความยากจน สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้เฉลี่ย 4-6 ล้านด่งต่อเดือน ส่วนผู้ที่ร่วมมือกับสหกรณ์มีรายได้ 2-3 ล้านด่งต่อเดือน ซึ่งหมายถึงพวกเราลงเงินเพื่อให้พวกเขาปลูกต้นลินินและจ้างคนงานทอผ้าโดยค่าทอผ้า 1 เมตร อยู่ที่ 1 หมื่นด่ง ที่อำเภอด่งวันมีตำบล 15 แห่งจากตำบลและตัวเมืองทั้งหมด 19 แห่งที่เข้าร่วมรูปแบบสหกรณ์ พวกเราตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปลายปี 2020 มีตำบลและตัวเมืองทั้งหมด 19 แห่งก่อตั้งสหกรณ์ โดยตำบลและตัวเมืองแต่ละแห่งจะมีกลุ่มสตรีที่มีสมาชิกขั้นต่ำ 10 คนอย่างน้อย 1 กลุ่มเข้าร่วมสหกรณ์”

สมาชิกของสหกรณ์ฯได้ทำการศึกษาเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตผ้าลินินที่สวยงามและมีคุณภาพมากขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน เมื่อเข้าร่วมสหกรณ์ฯ สตรีได้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพและได้รับมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถ เช่นทอผ้า ปักถักร้อย ย้อมผ้าจนกลายเป็นการผลิตแบบครบวงจร นอกจากนี้ สหกรณ์ฯยังนำเงินรายได้ไปลงทุนผลิตและจ่ายค่าจ้างให้แก่คนงาน คุณ หว่าถิลี สมาชิกของสหกรณ์แลงชั้งเผยว่า “หมู่บ้านส่าฝิ่นเอมีครอบครัวกว่า 50 ครอบครัวซึ่งทั้งหมดเป็นชนเผ่าม้ง ดิฉันทำงานที่นี่ได้ประมาณ 2 ปี ขณะนี้ หน่วยของดิฉันมีสมาชิกกว่า 20 คนและโดยทุกคนจะช่วยกันทำงานคนละไม้คนละมือและบางคนทำงานที่บ้าน ดิฉันทำปลอกหมอน กระเป๋า เสื้อ กางเกง ผ้าม่านและผ้าพันคอ ดิฉันรู้สึกพอใจต่องานที่ทำนี้ เมื่อมีเวลาว่างก็สามารถไปทำงานเสริมได้จึงมีรายได้เกือบ 3 ล้านด่งต่อเดือน”

สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น - ảnh 2ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์แลงชั้ง 

นอกจากสหกรณ์การเกษตรและการบริการส่าฝิ่น ที่ตำบลส่าฝิ่นยังมีหมู่บ้านหลุ่งหว่าเอซึ่งเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพทอผ้า เมื่อเข้าร่วมหมู่บ้านศิลปาชีพหรือสหกรณ์ ครอบครัวต่างๆได้รับการช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกล และสนับสนุนการผลิตและการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมีโอกาสแนะนำ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการ ตลอดจนจัดแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดๆ ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน สหกรณ์แลงชั้งกำลังลงทุน ขยายขอบเขตการผลิต เพิ่มเครื่องจักรและพัฒนาเขตปลูกต้นลินิน นาง สุ่งถิซี ผู้อำนวยการสหกรณ์แลงชั้งเผยว่า “อำเภอด่งวันอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือเปิดสหกรณ์ ส่งเสริมให้ตำบลต่างๆปลูกต้นลินินเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบมีไม่พอต่อความต้องการ ผ้าธรรมชาติจะถูกย้อมด้วยใบไม้และพืชต่างๆในเขตเขา คนที่ชำนาญสามารถย้อมผ้าได้ 6 เมตรต่อวัน ส่วนเฉลี่ยทั่วๆไปจะย้อมได้ 4 เมตรต่อวัน ผ้าลินินที่นี่มีคุณภาพดีเพราะทอด้วยมืออย่างเดียว นักท่องเที่ยวชอบมากจึงซื้อเยอะ เมื่อก่อน ครอบครัวดิฉันเป็นครอบครัวยากจนและไม่มีงานทำ แต่ปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีงานทำ”

เมื่อปี 2018 วันงานสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้รับการจัดขึ้นในระดับประเทศครั้งแรก ในจำนวน 137 โครงการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจากจังหวัดและนครต่างๆทั่วประเทศ สมาพันธ์สตรีเวียดนามได้เลือก 20 โครงการยอดเยี่ยมส่งเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายพื้นเมืองจากผ้าลินิน” ของสหกรณ์ให้บริการ การเกษตรและป่าไม้ของหมู่บ้านส่าฝิ่นเอ

สหกรณ์แลงชั้งได้มีส่วนร่วมสร้างงานทำหลายตำแหน่ง เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เป็นที่พึ่งที่มั่นคงให้แก่สตรีชนเผ่าม้งในตำบลส่าฝิ่น อำเภอด่งวันจะขยายรูปแบบสหกรณ์แลงชั้งเพื่อมีส่วนร่วมต่องานด้านการแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด