เกษตรกรในเขตชานเมืองกรุงฮานอยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ กรุงฮานอยเน้นให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าวซึ่งมีการนำเครื่องหว่านข้าวมาใช้ โดยมีเขต อำเภอและตัวเมือง 24 แห่งที่ทำการผลิตเกษตรและเป็นหนึ่งในเขตที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในภาคเหนือเกือบ 180,000 เฮกตาร์ จนถึงปัจจุบัน ฮานอยมีเครื่องเพาะกล้าในถาดอัตโนมัติ 35 เครื่องและเครื่องปลูกข้าว 330 เครื่องโดยพื้นที่ปลูกข้าวที่มีการใช้เครื่องจักรกลบรรลุเกือบ 5 พันเฮกตาร์ ในปี 2021 ฮานอยตั้งเป้าไว้ว่า พื้นที่เพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องปลูกข้าวจะบรรลุกว่าร้อยละ 10
เกษตรกรในเขตชานเมืองกรุงฮานอยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร - ảnh 1การเพาะกล้าในถาดในอำเภอ เถื่องติ๊น ได้เกิดประสิทธิภาพสูง (hanoimoi.com)

ฮานอยมีนโยบายให้การช่วยเหลือและส่งเสริมให้สหกรณ์และครอบครัวใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร ประกาศใช้นโยบายช่วยเหลือที่คล่องตัว ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร เพิ่มการช่วยเหลือโดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื้อเครื่องปลูกข้าวที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง นาย เหงียนซวนด่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทฮานอยได้เผยว่า “ฮานอยกำลังส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเกษตร จนถึงขณะนี้ ฮานอยได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกือบร้อยละ 30 ในการเกษตร เครื่องไถนาร้อยละ 90 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวร้อยละ 85 ส่วนที่เหลือคือการเก็บเกี่ยวข้าว การแปรรูปและเก็บรักษา เครื่องหว่านข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตั้งแต่ร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับการใช้มือ โดยเฉพาะการใช้เครื่องปลูกข้าวในปัจจุบัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้มือปลูกข้าวเกือบ 4 ล้านด่งต่อเฮกตาร์ และภายในเวลา 1 ปี ทางการกรุงฮานอยจะประหยัดเงินได้กว่า 1 ล้านล้านด่ง”

อำเภอ ฟู้เซวียนเป็นหนึ่งในอำเภอเดินหน้าของกรุงฮานอยในการเพาะกล้าในถาดและปลูกข้าว ทางอำเภอและสหกรณ์การเกษตรให้ความสนใจ อำนวยความสะดวกและมีกลไกนโยบายให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเพาะกล้าในถาดและการปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรกลในอำเภอ เช่นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องหว่านข้าว นาย เหงียนจ่องหวิง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอ ฟู้เซวียน เผยว่า “อำเภอฟู้เซวียนกำหนดว่า การใช้เครื่องจักรกลคือด้านหลักในการผลิตเกษตร ทางอำเภอมีนโยบายให้การช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรกลตั้งแต่ 50-70 ล้านด่งต่อพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 400 ตารางเมตร เกษตรกรปฏิบัติแนวทางเพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องปลูกข้าว เมื่อปี 2012 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้เครื่องจักรของอำเภอบรรลุร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนในปัจจุบัน ได้เพิ่มขึ้นอีก 1 พันเฮกตาร์ และพื้นที่การเพาะกล้าในถาดได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 14”

ทั้งนี้รูปแบบดีเด่นเกี่ยวกับการเพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าวที่อำเภอ ฟู้เซวียน ได้สร้างความสนใจให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งมีท้องถิ่นทั้งภายในและนอกกรุงฮานอยมาเยี่ยมชมศึกษาการผลิต นาย เหงียนคักดึ๊ก ประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการสหกรณ์ฟู้เจี่ยว ตำบล นามเจี่ยว อำเภอ ฟู้เซวียน เผยว่า “เมื่อปี 2014 ตำบล นามเจี่ยวเป็นตำบลแรกของอำเภอ ฟู้เซวียนที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับชนบทใหม่ สมาชิกของสหกรณ์เห็นว่า การใช้เครื่องปลูกข้าวมีความสะดวกมาก การใช้ปุ๋ยและศัตรูพืชก็ลดลง อีกทั้งให้ผลผลิตสูงขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 5-10 จากนั้น สหกรณ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมการเพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องปลูกข้าว จนถึงขณะนี้ ทางตำบลมีเครื่องปลูกข้าวทั้งหมด 45 เครื่องและมีพื้นที่ปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรกลสูงถึงร้อยละ 90”

)
เกษตรกรในเขตชานเมืองกรุงฮานอยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตร - ảnh 2เกษตรกรในตำบล ด่ายทั้ง อำเภอ ฟู้เซวียน ในเครื่องปลูกข้าว (hanoimoi.com.vn

การเพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องปลูกข้าวได้ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้แรงงาน ต้นกล้าได้รับความเสียหายจากหนูและแมลงน้อยลง ส่งผลให้ลดการใช้ยาป้องกันโรคพืช โดยเฉพาะสารกำจัดวัชพืชที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เกษตรและสุขภาพของเกษตรดีขึ้น ดังนั้น โครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกร นาย เลิมวันกวี๊ ในตำบล นามเจี่ยว อำเภอ ฟู้เซวียนได้แสดงความเห็นว่า “เทคโนโลยีการเพาะกล้าในถาดและการใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าวมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงาน โดยประหยัดเงินตั้งแต่3-5 ล้านด่งต่อเฮกตาร์ ลดช่องว่างด้านรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะอุปสรรคของเกษตรกรเมื่อเทียบกับการปลูกข้าวแบบเก่า ปัจจุบัน ตำบล นามเจี่ยวเพาะกล้าในถาดและใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าวในพื้นที่ร้อยละ 90 โดยเหลือพื้นที่เพียงบางส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้เท่านั้น”

สำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทกรุงฮานอยได้ผลักดันขยายการฝึกอบรมในเชิงรุกให้แก่ผู้ใช้เครื่องจักรกล การซ่อมแซมเครื่องปลูกข้าวและเครือข่ายเพาะกล้า ทางการกรุงฮานอยจะมีกลไก นโยบายให้การช่วยเหลืออำเภอและตำบลก่อตั้งศูนย์เพาะกล้าในถาดและเครื่องปลูกข้าว 1-2 แห่งที่มีความพร้อมเพรียงในทุกขั้นตอน.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด