เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผลักดันการสร้างเครื่องหมายการค้า OCOP

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์หรือ OCOP ของท้องถิ่นต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ OCOP ของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้รับการผลักดันอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผลักดันการสร้างเครื่องหมายการค้า OCOP - ảnh 1ผลิตภัณฑ์ OCOP ของจังหวัดด่งท๊าป

จนถึงขณะนี้ จังหวัดด่งท๊าปมีผลิตภัณฑ์ OCOP 161 รายการ ซึ่งในนั้น มีผลิตภัณฑ์ OCOP ระดับ 4 ดาว 54 รายการและผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาวรวม 104 รายการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เจาะตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จังหวัดด่งท๊าปได้เซ็นสัญญาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สตาร์ทอัพและผลิตภัณฑ์ OCOP ตามระบบซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและการท่องเที่ยวจังหวัดด่งท๊าปในเมืองใหญ่ๆของประเทศ เช่น กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ OCOP ของจังหวัดด่งท๊าปเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น อันเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง นาย หวอเตี๊ยนแถ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดด่งท๊าปได้เผยว่า

“ ในเวลาที่จะถึง พวกเราเน้นผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองมาตรฐานการส่งออก  ช่วยให้ประชาชนจำหน่านผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น”

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผลักดันการสร้างเครื่องหมายการค้า OCOP - ảnh 2บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OCOP  ในจังหวัดซอกจัง

ส่วนที่จังหวัดซอกจัง ในยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP ทางการท้องถิ่นให้ความสนใจต่อการพัฒนาระบบการบริหาร การตรวจสอบ การประเมินและสร้างเครื่องหมายการค้า สำนักงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องหมายการค้าผ่านการจัดและเข้าร่วมงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เชื่อมโยงระหว่างการจัดสรรกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OCOP ส่วนสถานประกอบการก็เป็นฝ่ายรุกในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OCOP ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  โดยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา บรรดาสถานประกอบการได้ลงนามเอกสารความร่วมมือ 75 ฉบับกับระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตและระบบการขายปลีก เช่น Co.opMart และLotte เป็นต้น นาย เยืองมิงจุง ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนจำกัดเกิ่มเถี่ยวที่ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชาทุเรียนเทศได้เผยว่า

“งานด้านการตลาดออนไลน์และการขายของออนไลน์ยังได้รับการปฏิบัติเป็นประจำเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น เราก็เน้นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ต่างๆ”

ที่จังหวัดหวิงลอง โครงการ OCOP ได้สร้างผลงานที่น่ายินดี นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดดด่นของท้องถิ่นแล้ว โครงการยังช่วยแก้ไขปัญหางานทำในเขตชนบท  ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP  จังหวัดหวิงลองเน้นถึง 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก เครื่องเฟอร์นิเจอร์และการบริการการท่องเที่ยวชนบท จนถึงขณะนี้ ท้องถิ่นมีผลิตภัณฑ์ OCOP 34 รายการของสถานประกอบการ สหกรณ์และครอบครัวการประกอบธุรกิจ 24 แห่ง ซึ่งในนั้น มีผลิตภัณฑ์ OCOP ระดับ 4 ดาวรวม 8 รายการและผลิตภัณฑ์ OCOP ระดับ 3 ดาว รวม 26 รายการ เพื่อผลักดันโครงการ  OCOP   จังหวัดหวิงลองได้เสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรม นาง ดว่านหงอกแทงซวน รองผู้อำนวยการศูนย์การบริหารเทคนิคการเกษตรสังกัดสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดหวิงลองได้เผยว่า

“พวกเราเน้นจัดโครงการส่งเสริมการค้า ผลักดันการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพ เพิ่มทักษะความสามารถให้แก่องค์การและบุคคลต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์ OCOP  เพื่อพัฒนาในเวลาที่จะถึง”

จากการที่มีจุดแข็งในการผลิตสัตว์น้ำ ผลไม้และข้าว ท้องถิ่นต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตชนบทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP   ปลูกฝังจิตใจแห่งการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของเกษตรกร จนถึงขณะนี้ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีผลิตภัณฑ์   OCOP  กว่า 500 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OCOP หลายรายการสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด