โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนเผ่าจามที่จังหวัดด่งนาย

(VOVWORLD) -จากเดิมที่มีสภาพเป็นเขตยากจน มีประเพณีวัฒนธรรมที่ล้าหลังและการผลิตไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านชนเผ่าจามที่ต.ซวนฮึง อ.ซวนหลก จ.ด่งนายได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ชีวิตความเป็นอยู่ได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นในทุกด้าน จากการปฏิบัติแนวทางนโยบายพิเศษของรัฐโฉมหน้าของหมู่บ้านได้รับการสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนเผ่าจามที่จังหวัดด่งนาย - ảnh 1ชาวบ้านเก็บมังกรเนื้อแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่คนท้องถิ่น 

หมู่บ้านจามที่ต.ซวนฮึง อ.ซวนหลกมีประชากรกว่าสองพันคนซึ่งคิดเป็นร้อยละกว่า90ของชาวจามในจังหวัดด่งนายจึงถือเป็นหมู่บ้านจามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ในอดีตนั้นชาวบ้านมักจะใช้ชีวิตในวงแคบ ไม่ค่อยคบค้าคนนอกหมู่บ้านจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ประสบอุปสรรคมากมาย รวมถึงปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการผลิตข้าวนาดำแค่สองฤดูยิ่งทำให้ชีวิตมีความลำบากมากขึ้น แต่ในหลายปีมานี้จากการปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษของรัฐ บวกกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการทำ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ครอบครัวนาย อาตุกคอลิก มีที่ดินเกษตรกว่าหนึ่งเฮกต้าแต่การผลิตเกษตรแบบล้าสมัยไม่สามารถช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทางการท้องถิ่นเมื่อ4ปีก่อน เขาได้กู้เงิน100ล้านด่งจากธนาคารพัฒนาการเกษตรเพื่อซื้อวัวพันธุ์มาเลี้ยงและปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกแก้วมังกรเนื้อแดง จากความขยันดูแล สวนมังกรของเขาพัฒนาอย่างอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงทำรายได้กว่า400ล้านด่งต่อปี ฐานะครอบครัวของนายอาตุกคอลิกนับวันมั่งคั่งมากขึ้นและเขาได้กลายเป็นเกษตรกรดีเด่นของท้องถิ่น  "ตอนแรกผมปลูก500ต้นแล้วค่อยๆขยายเพิ่มเป็นกว่าพันต้นในปัจจุบัน ผลการเก็บเกี่ยวแต่ละรอบได้ประมาณ30-50ล้านด่งแล้วแต่ราคาของตลาด" 

จากการปฏิบัติแนวทางการผลักดันการรณรงค์ประชาชนขานรับกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางการอ.ซวนหลกได้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าจาม ซึ่งได้ช่วยสร้างโฉมใหม่ให้แก่ท้องถิ่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีความทันสมัย บ้านเรือนโอ่โถงสวยงาม ทุกครอบครัวมีน้ำสะอาดและไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านยังได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกสอนอาชีพ งานทำ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เป็นต้น นาย อาบโดฮามิต หัวหน้ามัสยิดหมู่บ้านจาม ต.ซวนฮึง เผยว่า "จากแนวทางนโยบายการให้ความสนใจเป็นพิเศษของพรรคและรัฐต่อท้องถิ่นที่ยากจน เศรษฐกิจค่อยๆพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง โรงเรียน สถานีอนามัยมีความมั่นคงถาวร เด็กๆได้ไปโรงเรียน ลูกหลานมีงานทำ ครอบครัวต่างๆมีชีวิตที่อิ่มนำผาสุกมากขึ้น" 

มาเที่ยวหมู่บ้านชุมชนเผ่าจามทุกวันนี้จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของชีวิตสังคม โดยนอกจากได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ชาวบ้านยังให้การสนับสนุนขบวนการต่างๆที่ทางการท้องถิ่นได้รณรงค์โดยเฉพาะการพัฒนาสร้างสรรค์ชนใหม่ จากนั้นชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจก็ได้รับการยกระดับให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีการตั้งสโมสรศิลปะประจำหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมแสดงในเหตุการณ์วันงานสำคัญต่างๆของท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับทางการท้องถิ่นพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญสวยงามยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด