สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น

สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น

(VOVWORLD) - สหกรณ์การเกษตรและป่าไม้หมู่บ้านส่าฝิ่นเอ ตำบล ส่าฝิ่น อำเภอ ด่งวัน จังหวัดห่ายางหรืออีกชื่อคือ สหกรณ์แลงชั้งได้รับการก่อตั้งเมื่อเดือพฤศจิกายนปี 2017...
เกษตรกรจังหวัดห่ายางพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

เกษตรกรจังหวัดห่ายางพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(VOVWORLD) - การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดห่ายางไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลองทานอาหารพื้นเมืองเท่านั้น หากยังได้ศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและธรรมชาติอีกด้วย นอกจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ครอบครัวที่ให้บริการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยังเน้นพัฒนาทัวร์ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมและดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่
ศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้าน เกี่ยว ในเจื่องเซินดง

ศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้าน เกี่ยว ในเจื่องเซินดง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านเกี่ยวในตำบล ยางมาว อำเภอ กรงบง จังหวัดดั๊กลัก ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางดงเจื่องเซินแห่งตำนานและเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติ จือยางซิง มีเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยความได้เปรียบด้านประวัติศาสตร์...
โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนเผ่าจามที่จังหวัดด่งนาย

โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนเผ่าจามที่จังหวัดด่งนาย

(VOVWORLD) -จากเดิมที่มีสภาพเป็นเขตยากจน มีประเพณีวัฒนธรรมที่ล้าหลังและการผลิตไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านชนเผ่าจามที่ต.ซวนฮึง อ.ซวนหลก จ...
การหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน- วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า

การหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน- วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในอำเภอ เขตเขา ญือซวน จังหวัดแทงฮว้า

(VOVWORLD) - ญือซวนคืออำเภอในเขตเขาที่ยากจน แต่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นจุดเด่นในยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเขาในจังหวัดแทงฮว้า โดยไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากความยากจน แต่อำเภอญือซวนยังได้รับการถือว่า มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขตที่ราบลุ่ม เขตริมฝั่งกับเขตภูดอยและเขตเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัดแทงฮว้า
ทำมาหากินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชาวประมงในอ่าวฮาลอง

ทำมาหากินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชาวประมงในอ่าวฮาลอง

(VOVWORLD) - เมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยมีหมู่บ้านชาวประมงลอยน้ำในอ่าวฮาลอง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นในริ่มฝั่งทะเลในจังหวัดกว๋างนิงห์ แม้ในแนวโน้มแห่งการผสมผสานและพัฒนา แม้ในปัจจุบัน ไม่มีหมู่บ้านชาวประมงลอยน้ำในอ่าวฮาลองอีกแล้ว แต่เอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชาวประมงยังคงได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม ควบคู่กับการค้ำประกันการทำมาหากินอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ชาวประมง
การเปลี่ยนแปลงในฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กือเปิง

การเปลี่ยนแปลงในฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กือเปิง

(VOVWORLD) - ในสมัยสงคราม ตำบล กือเปิง อำเภอ กรงบุ๊ต จังหวัดดั๊กลักคือฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติ กองทัพและประชาชนร่วมใจปฏิบัติตามการปฏิวัติและต้อสู้อย่างกล้าหาญจนถึงวันปลดปล่อยประเทศ ปัจจุบัน ในภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศ ชนเผ่าต่างๆในตำบลกือเปิงได้ส่งเสริมเกียรติประวัติและสามัคคีขจัดความยากจน...
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หวิเค

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หวิเค

(VOVWORLD) - หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับหวิเคตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำห่งหรือแม่น้ำแดงซึ่งปัจจุบันคือตำบล เดี่ยนซ้า อำเภอนามจึก จังหวัดนามดิ่งห์ เป็นหมู่บ้าศิลปาชีพที่มีอายุกว่า 800 ปีและได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอาชีพปลูกดอกไม้และไม้ประดับในเวียดนาม...
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดหล่างเซิน

ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดหล่างเซิน

(VOVWORLD) - จากความได้เปรียบในการเป็นจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดหล่างเซิน ได้ทุ่มพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว...
เฟือกก๊าต พัฒนาจากผืนแผ่นดินที่ยากจน

เฟือกก๊าต พัฒนาจากผืนแผ่นดินที่ยากจน

(VOVWORLD) - เฟือกก๊าตคือตำบลเกษตรกรรมที่กำลังก้าวรุดหน้าพัฒนาเป็นหนึ่งในท้องถิ่นเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของอำเภอก๊าตเตียน โดยเฉพาะเมื่อปี 2015 จังหวัดเลิมด่งได้รับรองเฟือกก๊าตเป็นตำบลตัวอย่างในขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของอำเภอ ก๊าตเตียน
ฮานอยศูนย์รวมความดีเลิศของหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม

ฮานอยศูนย์รวมความดีเลิศของหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม

(VOVWORLD) - กรุงฮานอยได้รับการขนานนามว่า “ผืนแผ่นดินแห่งอาชีพพื้นเมือง” โดยมีหมู่บ้านศิลปาชีพมากที่สุดในประเทศ ผ่านการผันผวนของกาลเวลากว่า 1 พันปี หมู่บ้านศิลปาชีพในอดีตยังมีร่องรอยจนถึงทุกวันนี้ ฮานอยยังคงเป็นจุดศูนย์รวม...
อาชีพทำขนมเปี๊ยะพื้นเมืองในจังหวัดซอกจัง

อาชีพทำขนมเปี๊ยะพื้นเมืองในจังหวัดซอกจัง

(VOVWORLD) - เมื่อเดินทางมาเยือนจังหวัดซอกจัง นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ได้ชมวัดวาอารามของชนเผ่าเขมรในภาคใต้และเข้าร่วมงานเทศกาลที่รื่นเริงต่างๆเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้ลองทานอาหารพื้นเมืองที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของชนเผ่ากิง ฮวาและเขมร เช่น บุ๊นเนือกแหล่ว...
เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019

เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019

(VOVWORLD) - อำเภอ หลุกหง่าน จังหวัดบั๊กยาง ถือเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ในช่วงนี้ ถ้าเดินทางมาเยือนอำเภอ หลุกหง่าน ช่วงทางหลวงหลักที่ 31 จากถนน กิม...
อาชีพแกะสลักไม้ หมีเซวียน

อาชีพแกะสลักไม้ หมีเซวียน

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพแกะสลักไม้หมีเซวียนตั้งอยู่ในอำเภอ ฟองเดี่ยน จังหวัดเถื่อเทียนเว้ มีชื่อเสียงมานานแล้วเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เวียดนาม เคล็ดลับงานแกะสลักของหมู่บ้านศิลปาชีพนี้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดโดยช่างศิลป์จากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี
อนุรักษ์บ้านเหรื่องเพื่อนำเอกลักษณ์สิ่งเก่าๆกลับคืนมา

อนุรักษ์บ้านเหรื่องเพื่อนำเอกลักษณ์สิ่งเก่าๆกลับคืนมา

(VOVWORLD) - มานานแล้ว ที่กลุ่มบ้านเหรื่องโบราณคือสมบัติอันล้ำค่า มีส่วนร่วมสร้างความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมรดกสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเว้ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของการผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาตินับร้อยปี สถาปัตยกรรมบ้านโบราณได้ทรุดโทรมอย่างหนัก เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้ประกาศใช้นโยบายบริหารและให้การช่วยเหลือการอนุรักษ์บ้านเหรื่องเว้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่ามรดกและรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเว้
ชีวิตใหม่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน ดั๊กรัง ใกล้เส้นทางโฮจิมินห์

ชีวิตใหม่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน ดั๊กรัง ใกล้เส้นทางโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - เส้นทางโฮจิมินห์ในยุคแห่งการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่มีระยะทางกว่า 3,180 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางวิ่งผ่านจังหวัดกอนตุมมีระยะทาง 155 กิโลเมตรที่ได้รับการลงทุนก่อสร้างเมื่อปี 2000 ซึ่งได้ช่วยให้ชนกลุ่มน้อยในหมู่บ้านนับร้อยแห่งที่อาศัยเลียบตามเส้นทางนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในการเดินทางมาเยือนหมู่บ้านดั๊กรัง...