เขตบิ่งห์แจ๊งในนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ชนบทใหม่

เขตบิ่งห์แจ๊งในนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) - ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน เขตบิ่งห์แจ๊ง ซึ่งเป็นเขตชานเมืองของนครโฮจิมินห์ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากรในเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนา...
เกษตรกรจังหวัดยาลายรับผลประโยชน์ที่ดีจากรูปแบบการปลูกพริกไทยดำที่ยั่งยืน

เกษตรกรจังหวัดยาลายรับผลประโยชน์ที่ดีจากรูปแบบการปลูกพริกไทยดำที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - จังหวัดยาลายตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนมีพื้นที่ปลูกพริกไทยดำกว่า 17,000 เฮกตาร์และบางช่วงได้เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 เฮกตาร์ ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว...
การปลูกต้นตะไคร้บนพื้นที่เกาะช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

การปลูกต้นตะไคร้บนพื้นที่เกาะช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) - ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรจังหวัดเตี่ยนยางได้หันมาปลูกตะไคร้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณเกาะเตินฟู้โดง มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อาชีพทำเครื่องจักสานในตำบลเขตเขาหงอกเชี้ยน

อาชีพทำเครื่องจักสานในตำบลเขตเขาหงอกเชี้ยน

(VOVWORLD) - แม้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า อาชีพการทำเครื่องจักสานไผ่และหวายมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้แต่ได้ว่าสำหรับ ชาวเหงอกเชี้ยนในอำเภอเหมื่องลาจังหวัดเซินลาทุกคนได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำอาชีพนี้มาหลายชั่วอายุคนจนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของที่นี่
เกษตรกรนำสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

เกษตรกรนำสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดบั๊กก่าน จำนวนรูปแบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและสหกรณ์ที่มีสตรีชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังรู้จักศึกษาเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำสินค้าเกษตรต่างๆ ของท้องถิ่นเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
อาชีพการทอผ้าเส้นใยผักตบชวาของชาวซอกจัง

อาชีพการทอผ้าเส้นใยผักตบชวาของชาวซอกจัง

(VOVWORLD) - อาชีพทอผ้าเส้นใยผักตบชวาถือเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงอำเภอหงานัม จังหวัดซอกจัง มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้เสริมยามว่างพร้อมปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ให้มั่นคงเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
นำสนามเด็กเล่นมาสู่ถิ่นทุรกันดาร

นำสนามเด็กเล่นมาสู่ถิ่นทุรกันดาร

(VOVWORLD) - สนามเด็กเล่นหลายแห่งที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหลากหลายสีสันพร้อมเครื่องเล่นต่างๆ ที่ตั้งไว้ในโรงเรียนหรือบริเวณใจกลางหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญหลายแห่งกำลังกลายเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับชุมชนจังหวัดดั๊กลัก โดยเด็กๆ ที่นี่ได้ออกกำลังและเล่นอย่างมีความสุข อีกทั้งได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ ไปโรงเรียน
ชนเผ่าจามในจังหวัดนิงห์ถวน พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ

ชนเผ่าจามในจังหวัดนิงห์ถวน พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ

(VOVWORLD) - การให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนเป็นรูปแบบที่ชนเผ่าจามในท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัด นิงห์ถ่วน มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวิถีชาวบ้าน มีโอกาสได้พักอยู่ในบ้านโบราณ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนที่นี่
กรุงฮานอยเดินหน้าสร้างสรรค์ชนบทใหม่

กรุงฮานอยเดินหน้าสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) - จนถึงปัจจุบัน กรุงฮานอยยังคงเป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในระดับสูงและการสร้างตัวอย่างชนบทใหม่
หมู่บ้าน อานเหี่ยน อำเภอ เจืองหมี ชานเมืองกรุงฮานอย - เขตชนบทที่น่าอยู่

หมู่บ้าน อานเหี่ยน อำเภอ เจืองหมี ชานเมืองกรุงฮานอย - เขตชนบทที่น่าอยู่

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน อานเหี่ยน ตำบล หว่างเหยี่ยว อำภอ เจืองหมี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำได๊ และห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 15...
ชาวเกียนยาง สร้างชีวิตใหม่ด้วยการเลี้ยงหอยแมลงภู่

ชาวเกียนยาง สร้างชีวิตใหม่ด้วยการเลี้ยงหอยแมลงภู่

(VOVWORLD) - การเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยภายหลังช่วงตรุษเต๊ตของทุกปีถือเป็นฤดูกาลเก็บหอยแมลงภู่ของชาวประมงจังหวัดเกียนยาง
จังหวัดกอนตุมสร้างก้าวกระโดดในการผลิตและจำหน่ายสินค้า OCOP

จังหวัดกอนตุมสร้างก้าวกระโดดในการผลิตและจำหน่ายสินค้า OCOP

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติ “ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OCOP” ปี 2021 จังหวัดกอนตุมสามารถสร้างเครื่องหมายการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 58 รายการ จำนวนสินค้า OCOP ในระดับ 3...
โครงการพัฒนาชนบทใหม่สร้างโฉมใหม่ให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์

โครงการพัฒนาชนบทใหม่สร้างโฉมใหม่ให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทำให้การขยายตัวของจังหวัดจ่าวิงห์ในปี 2021 ลดลงต่ำเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้ช่วยให้เขตชนบทในจังหวัดจ่าวิงห์พัฒนาและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น
ตำบล กือเซว เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่จากโครงการพัฒนาชนบทใหม่

ตำบล กือเซว เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่จากโครงการพัฒนาชนบทใหม่

(VOVWORLD) -หลังจากที่โครงการพัฒนาชนทบใหม่ได้รับการปฏิบัติทั่วประเทศ หมู่บ้านและตำบลหลายแห่งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เปลี่ยนโฉมอย่างเห็นได้ชัด ที่ตำบล กือเซว อำเภอ กือเมอการ์ ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีโรงเรียนและสถานีอนามัย...
โครงการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเผ่า เวินเกี่ยว ประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต

โครงการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเผ่า เวินเกี่ยว ประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต

(VOVWORLD) -ในฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ ชนกลุ่มน้อยเผ่า เวินเกี่ยว ในตำบล เจื่องเซิน อำเภอกว๋างนิงห์ จังหวัดกว๋างบิ่งห์ มีความสุขเป็นอย่างมากเนื่องจากการเก็บเกี่ยวได้ผลดีและการทำนาทำไร่ไม่ใช่งานหนักอีกต่อไป โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัยผ่านโครงการ “เสียงเครื่องจักรการเกษตรในเขตชายแดน”...
เขตท่องเที่ยวชุมชน “กาลู” สถานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าเวินเกี่ยว

เขตท่องเที่ยวชุมชน “กาลู” สถานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าเวินเกี่ยว

(VOVWORLD) -เขตท่องเที่ยวชุมชน กาลู อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ดั๊กกรง จังหวัดกว๋างจิ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 ก.ม....
การสร้างเครือข่ายปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษช่วยเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดเตี่ยนยาง

การสร้างเครือข่ายปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษช่วยเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดเตี่ยนยาง

(VOVWORLD) - แม้เพิ่งได้รับการจัดตั้งไม่ถึง 1 ปีแต่สหกรณ์การเกษตรสะอาดฮึงถิงฟาด หมู่บ้านลองแถง ตำบลเกินลอง อำเภอเจ๋อก๋าว...