ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูแห่งการเพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆในเวียดนาม

ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูแห่งการเพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงต้นปีใหม่ของวสันต์ฤดู ที่หมู่บ้านชนบทต่างๆในเวียดนาม ได้มีการจัดงานเทศกาลในวสันต์ฤดู รวมทั้งงานเทศกาลเพาะปลูก เช่นงานตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานเทศกาลแรกนาขวัญเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเวียดนามที่ได้รับการรักษา บำรุง เสริมสร้างและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผลักดันการส่งออกกุ้ง

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผลักดันการส่งออกกุ้ง

(VOVWORLD) - ปี 2019 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากกุ้งของเวียดนามบรรลุเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเขตสำคัญในการเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อยของประเทศ จังหวัดต่างๆในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะแหลมก่าเมากำลังพยายามบรรลุปริมาณกว่า 1.1...
ปีใหม่ในหมู่บ้านชนบทใหม่

ปีใหม่ในหมู่บ้านชนบทใหม่

(VOVWORLD) - ภายหลังเกือบ 10 ปีที่ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนในเขตชนบทได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์หมู่บ้านให้พัฒนาเจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรมและน่าอยู่มากขึ้น
ชีวิตใหม่ในหมู่บ้านชนบทของเขตเตยเงวียน

ชีวิตใหม่ในหมู่บ้านชนบทของเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) - ด่งนายเถื่องคือตำบลในเขตทุรกันดารของอำเภอ ก๊าตเตียน จังหวัดเลิมด่ง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าหมะ เมื่อก่อน ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังแคบๆทำให้ชีวิตและการผลิตของชาวท้องถิ่นลำบากมาก ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือหลังฤดูเก็บเกี่ยวอยู่เสมอ...
“หมู่บ้านใฝ่การศึกษา ย้าวไบ๋” ที่จังหวัดก่าเมา

“หมู่บ้านใฝ่การศึกษา ย้าวไบ๋” ที่จังหวัดก่าเมา

(VOVWORLD) - ที่ตำบล แค้งบิ่งไต อำเภอ เจิ่นวันถ่อย จังหวัดก่าเมา มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมู่บ้านเว้” ซึ่งเป็นหนึ่งใน...
นำหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

นำหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามคือหมู่บ้านที่มีเกียรติประวัติที่ยาวนานโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ จนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหลายชนิดของเวียดนามเป็นที่รู้จักในทั่วโลกซึ่งมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนามไปสู่โลก
อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามประสานงานเพื่อร่วมกันหลุดพ้นจากความยากจน

อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามประสานงานเพื่อร่วมกันหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) - เขตเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนามเป็นเขตที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบมากมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเขตเขา เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ-สังคมยังมีความลำบากมาก ทำให้อัตราครอบครัวยากจนยังอยู่ในระดับสูง...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชนเผ่าจาม

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชนเผ่าจาม

(VOVWORLD) - มัสยิดต่างๆที่มีสถาปัตยกรรมโบราณและน่าประทับใจเป็นสถานที่ที่ผู้ชายและเยาวชนชนเผ่าจามมาอธิษฐานขอพร 5 ครั้งทุกวัน ส่วนสตรีชนเผ่าจามทอผ้า งานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลายในชีวิตวัฒนธรรมและจิตใจได้สร้างเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชนเผ่าจามในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
หมู่บ้านทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง โหละเกือง จังหวัดหายเยือง – หมู่บ้านศิลปาชีพในตัวเมือง

หมู่บ้านทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง โหละเกือง จังหวัดหายเยือง – หมู่บ้านศิลปาชีพในตัวเมือง

(VOVWORLD) -หมู่บ้านทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง โหละเกือง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหายเยือง จังหวัดหายเยือง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 50 กิโลเมตร...
เกษตรกรเขต อูมิงหะ ปลูกต้นธูปฤาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

เกษตรกรเขต อูมิงหะ ปลูกต้นธูปฤาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - เมื่อก่อน ต้นธูปฤาษีบนพื้นแผ่นดินก่าเมามีมากเหมือนต้นหญ้า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หญ้าธูป ปัจจุบัน ต้นธูปฤาษีได้กลายเป็นอาหารพิเศษของแหลมก่าเมา อีกทั้งและช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรหลายคนที่นี่ โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ มีหลายครอบครัวในตำบล แค้งอาน...
หมู่บ้านหินยกพื้น อวยกี พัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

หมู่บ้านหินยกพื้น อวยกี พัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(VOVWORLD) - ความงามของหมู่บ้านหินยกพื้น อวยกี ในตำบล ด่ามถวี อำเภอจู่งแค้งห์ จังหวัดกาวบั่ง ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่มีสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านหินยกพื้นโบราณที่เท่านั้น หากมาที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าไตในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง

กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง

(VOVWORLD) - เขตเตยเงวียน รวมทั้งจังหวัดดั๊กนง เป็นผืนแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งที่กำลังได้รับการปฏิบัติในจังหวัดดั๊กนงได้รับการคาดหวังว่าจะนำศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาดมาสนับสนุนความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ตำบล กาวโบ่ พัฒนาอาชีพปลูกชาซานเตวี๊ยด

ตำบล กาวโบ่ พัฒนาอาชีพปลูกชาซานเตวี๊ยด

(VOVWORLD) - ตำบล กาวโบ่ อำเภอ หวิเซวียน เป็นหนึ่งในสถานที่ปลูกชาซานเตวี๊ยดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดห่ายาง ต้นชาได้กลายเป็นพืชสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและมีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจนของท้องถิ่น
สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น

สหกรณ์ แลงชั้ง-ที่พึ่งที่มั่นคงของประชาชนในตำบล ส่าฝิ่น

(VOVWORLD) - สหกรณ์การเกษตรและป่าไม้หมู่บ้านส่าฝิ่นเอ ตำบล ส่าฝิ่น อำเภอ ด่งวัน จังหวัดห่ายางหรืออีกชื่อคือ สหกรณ์แลงชั้งได้รับการก่อตั้งเมื่อเดือพฤศจิกายนปี 2017...
เกษตรกรจังหวัดห่ายางพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

เกษตรกรจังหวัดห่ายางพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(VOVWORLD) - การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดห่ายางไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลองทานอาหารพื้นเมืองเท่านั้น หากยังได้ศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและธรรมชาติอีกด้วย นอกจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ครอบครัวที่ให้บริการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยังเน้นพัฒนาทัวร์ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมและดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่