การท่องเที่ยวบิ่งเยืองผูกพันกับอาชีพหัตถกรรมพื้นเมือง

การท่องเที่ยวบิ่งเยืองผูกพันกับอาชีพหัตถกรรมพื้นเมือง

(VOVWORLD) -ควบคู่กับเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประวัตศาสตร์อันยาวนาน จังหวัดบิ่งเยืองยังมีอาชีพหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ เช่น อาชีพทำเครื่องเซรามิก ลงรักขัดเงา แกะสลักไม้ และจักสาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น...
หาโอกาสนำสินค้า OCOP ของภาคตะวันออกตอนใต้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น

หาโอกาสนำสินค้า OCOP ของภาคตะวันออกตอนใต้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น

(VOVWORLD) - ท้องถิ่นต่างๆ ในภาคตะวันออกตอนใต้กำลังเน้นพัฒนาโครงการแห่งชาติ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OCOP พร้อมกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสังคม ดังนั้น ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดและนครต่างๆ...
ตำบลด๋ายเติม จังหวัดซ๊อกจัง มุ่งสู่การสร้างสรรค์ตัวอย่างชนบทใหม่

ตำบลด๋ายเติม จังหวัดซ๊อกจัง มุ่งสู่การสร้างสรรค์ตัวอย่างชนบทใหม่

(VOVWORLD) - ตำบลด๋ายเติม อำเภอ หมีเซวียน เป็นหนึ่งในจุดเด่นในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของจังหวัดซ๊อกจัง ถึงแม้ได้บรรลุมาตรฐานาชนบทใหม่ขั้นสูงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แต่ทางตำบลฯ ยังคงเสริมสร้างมาตรฐานต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อพยายามเป็นชุมชนตัวอย่างในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในปลายปีนี้
เกษตรกรจังหวัดเซินลาพัฒนาการติดรหัสพื้นที่ปลูกเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร

เกษตรกรจังหวัดเซินลาพัฒนาการติดรหัสพื้นที่ปลูกเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร

(VOVWORLD) - เพื่อสามารถผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรหลักไปยังตลาดโลก ทางการจังหวัดเซินลาจึงเน้นยกระดับคุณภาพของสินค้าและการติดรหัสพื้นที่ปลูกเพื่อพัฒนาเขตผลิตเฉพาะ ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพและมาตรฐาน VietGap ของเวียดนามและ GlobalGap...
เขตชนกลุ่มน้อยในตำบลหลกนามหลุดพ้นจากความยากจน

เขตชนกลุ่มน้อยในตำบลหลกนามหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) -จากที่เคยเป็นเขตชุมชนที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าเกอฮออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีอัตราครอบครัวยากจนในระดับสูง แต่จากความกล้าคิดกล้าทำในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิต บวกกับความขยันหมั่นเพียนและการดูแลเอาใจใส่ของพรรคและรัฐ ได้ทำให้ตำบลหลกนามในอำเภอบ๋าวเลิม จังหวัดเลิมด่ง...
อาชีพวาดภาพบนกระจกในตำบลฟู้เติน จังหวัดซ็อกจัง

อาชีพวาดภาพบนกระจกในตำบลฟู้เติน จังหวัดซ็อกจัง

(VOVWORLD) - ภาพบนกระจกคือศิลปะพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้เวียดนาม ซึ่งแตกต่างกับภาพบนกระจกในท้องถิ่นอื่น เช่น ล้ายเทียวในจังหวัดบิ่งเยือง เจอะเลิ้นในนครโฮจิมินห์และเจอะเม้ยในจังหวัดอานยางซึ่งเป็นภาพวาดที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน...
อาชีพจักสานที่ตำบลฟู้เติน จังหวัดซ็อกจัง

อาชีพจักสานที่ตำบลฟู้เติน จังหวัดซ็อกจัง

(VOVWORLD) -อาชีพจักสานไม้ไผ่ที่ตำบัลฟู้เติน อำเภอโจวแถ่ง จังหวัดซ็อกจังไม่เพียงแต่เป็นอาชีพพื้นเมืองเท่านั้น หากยังเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าเขมรที่นี่ ซึ่งช่วยให้หลายครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานะที่มั่นคง
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือแรงกระตุ้นในการพัฒนาอุตสหกรรมการเกษตรของจังหวัดเซินลา

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือแรงกระตุ้นในการพัฒนาอุตสหกรรมการเกษตรของจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -จังหวัดเซินลาเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเวียดนามและมีพื้นที่ปลูกผลไม้มากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งผลไม้ชนิดต่างๆ ของจังหวัดเซินลา เช่น ลำไย พลัม...
หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดเลิมด่งเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่

หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดเลิมด่งเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่

(VOVWORLD) -การดูแลเอาใจใส่ของรัฐต่อประชาชนในเขตที่ห่างไกลความเจริญและเขตชนกลุ่มน้อย รวมทั้งการขานรับอย่างเต็มที่จากประชาชนในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน รวมทั้งจังหวัดเลิมด่ง ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่นี่ดีขึ้นและสร้างโฉมใหม่ให้แก่หมู่บ้านยากจนต่างๆ ในจังหวัด
ประสิทธิผลจากการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

ประสิทธิผลจากการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

(VOVWORLD) -ตำบลเขตเขากือดรัมของอำเภอกรงบง จังหวัดดั๊กลั๊ก มีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้การทำเกษตรประสบความยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่ทางการท้องถิ่นและชาวบ้านก็ได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคและหาข้อได้เปรียบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมพื้นที่
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในเขตเขาจังหวัดเอียนบ๊าย

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในเขตเขาจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -ในเขตภูเขาของอำเภอเจิ๊นเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นมากเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเกษตรอื่นๆ มาเป็นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3...
เกษตรกรหมู่บ้าน “เลียนมิงห์” พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

เกษตรกรหมู่บ้าน “เลียนมิงห์” พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

(VOVWORLD) -หมู่บ้าน “เลียนมิงห์” ที่สวยงามตั้งอยู่ที่หมู่เกาะก๊าดบ่า อำเภอก๊าดหาย นครไฮฟอง ซึ่งในหลายปีมานี้ เกษตรกรหลายคนในหมู่บ้านได้ใช้ศักยภาพจากความงดงามทางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการเกษตรที่จังหวัดซ๊อกจัง

ผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการเกษตรที่จังหวัดซ๊อกจัง

(VOVWORLD) -ในการปฎิบัติ “โครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติถึงปี 2025 กำหนดแนวทางถึงปี 2030” ทางตำบล กู่ลาวยุง ในจังหวัดซ๊อกจัง ได้เน้นปฏิบัติการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการเกษตรเพื่อสร้างประสิทธิผลในการผลิตและการประกอบธุรกิจเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษกิจสังคมในท้องถิ่น
ชาวอูมิงห์ร่วมกันอนุรักษ์สวนมะไฟ ก๊ายเต่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ชาวอูมิงห์ร่วมกันอนุรักษ์สวนมะไฟ ก๊ายเต่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -สวนมะไฟต่างๆ ในตำบลเหงียนฟิ๊ก อำเภออุมิงห์ จังหวัดก่าเมาอยู่ติดกับเขตป่าอุมิงห์หะ เลียบไปตามแม่น้ำก๊ายเต่า ซึ่งมีต้นลองกองโบราณอายุนับร้อยปีจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
ปรับปรุงการดำรงชีวิตให้แก่สตรีชนกลุ่มน้อยในบวนโห่ จังหวัดดั๊กลั๊ก

ปรับปรุงการดำรงชีวิตให้แก่สตรีชนกลุ่มน้อยในบวนโห่ จังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) -สนับสนุนให้เกษตรกร โดยเฉพาะสตรีและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน คือเป้าหมายหลักของโครงการ “ก้าวรุดหน้า –ดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” ขององค์กรแคร์นานาชาติ - ประเทศเวียดนามและหุ้นส่วนต่างๆ...
เกษตรกรที่มีความสุขในตำบลเขตเขาบิ่งเค จังหวัดกว๋างนิงห์

เกษตรกรที่มีความสุขในตำบลเขตเขาบิ่งเค จังหวัดกว๋างนิงห์

(VOVWORLD) -ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ครอบครัวต่างๆ ในหมู่บ้านได้บริจาคที่ดินเพื่อขยายถนนให้กว้างขวางและเชื่อมโยงกับถนนสายต่างๆ ช่วยให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นและสองข้างทางของถนนสายต่างๆ มีการปลูกต้นไม้เพื่อประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ชาวบ้านก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีสวนสาธารณะพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ม้านั่งหินและต้นไม้จำนวนมาก...