นักข่าวรุ่นใหม่และเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – กัมพูชา

(VOVWORLD) - ในกรอบของกิจกรรม “วันงานการพบปะของนักข่าวรุ่นใหม่ เยาวชนและนักศึกษาในจังหวัดชายแดนเวียดนาม – กัมพูชาปี 2019” ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของนักข่าวรุ่นใหม่และเยาวชนในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – กัมพูชา” โดยผู้แทนทุกคนต่างย้ำถึงบทบาทสำคัญของนักข่าวรุ่นใหม่ เยาวชนและนักศึกษาของทั้งสองประเทศในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพ
นักข่าวรุ่นใหม่และเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – กัมพูชา - ảnh 1ภาพการเสวนา

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของนักข่าวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ เพื่อขยายความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – กัมพูชาให้กว้างลึกมากขึ้น และมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างสรรค์บรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับประชาชนมากขึ้น

ในนามของคณะผู้แทนนักข่าวรุ่นใหม่กัมพูชา คุณ ซอน ซอก เดียน แสดงความคิดเห็นว่า            “ก่อนที่จะเสนอข่าวหรือโพสเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของทั้งสองประเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นักข่าวรุ่นใหม่อย่างพวกเราควรหารือกันเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ดีที่สุด ควบคู่กันนั้นก็ควรหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อสามารถเขียนเนื้อหาดีๆได้ เช่น ประเทศกัมพูชามีเพลงที่สรรเสริญความสามัคคีระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ”

ส่วนนาย ลีวันโฮง ทูตพิเศษของรัฐบาลกัมพูชาและปลัดกระทรวงการสื่อสารกัมพูชาเผยว่า ข้อมูลคือปัจจัยสำคัญที่มีส่วนร่วมรักษาความมีเสถียรภาพและความมั่นคงในสังคม พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของนักข่าวรุ่นใหม่และเยาวชนในการแนะแนวความคิดเห็นของประชามติ ต่อต้านคารมที่ทำลายความสามัคคีระหว่างสองประเทศและกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือพัฒนาของทั้งสองประเทศ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทุกคนมักจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่นักข่าวรุ่นใหม่ก็ควรยกระดับทักษะความสามารถในด้านวิชาชีพและความมั่นคงทางการเมืองเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย            “นักข่าวรุ่นใหม่ต้องยกระดับทักษะความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นในสังคม ดังนั้นการเสวนาในวันนี้คือโอกาสให้นักข่าวเวียดนามและกัมพูชาได้พบปะสังสรรค์ เชื่อมโยงและเรียนรู้ประสบการณ์กัน ถ้าหากเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเราก็จะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น”

นักข่าวรุ่นใหม่และเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – กัมพูชา - ảnh 2 นายหว่างหวิงบ๋าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามกล่าวปราศรัยในการเสวนา

อาจกล่าวได้ว่า นับแต่อดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต นักข่าวรุ่นใหม่คือกองกำลังเดินหน้าในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้นับวันแน่นแฟ้นมากขึ้น นายหว่างหวิงบ๋าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามย้ำว่า ในหลายปีที่ผ่านมา บนเจตนารมณ์ “เพื่อนบ้านที่ดีงาม มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ยั่งยืนและยาวนาน” ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชานับวันแน่นแฟ้นมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ            “ในสภาวการณ์ของการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกในหลายด้าน เวียดนามและกัมพูชาเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์โลกที่สันติภาพ เสถียรภาพและพัฒนา บทบาทของการสื่อสารและกิจกรรมการพบปะมิตรภาพระหว่างเยาวชนเวียดนามและกัมพูชาก็เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นี่ถือเป็นบทบาทของนักข่าวรุ่นใหม่ เยาวชนและนักศึกษาเวียดนามและกัมพูชาในการมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ”

สำหรับบทบาทของนักข่าวรุ่นใหม่ในการประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ คุณ หงอกมาย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เยาวชนเสนอว่า ควรมีการเปิดการฝึกอบรมเชิงวิชาการในระยะสั้นให้นักข่าวของทั้งสองประเทศ ส่วนคุณ ชฮี โสฟาน นักข่าวจากประเทศกัมพูชาแสดงความคิดเห็นว่า นักข่าวทุกคนควรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวลือที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะต้องมีบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ความร่วมมือลงทุนระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการเกษตร... มากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด