ปิดการประชุม CLMV – อินเดียครั้งที่ 2

(VOVworld) - การประชุมสถานประกอบการประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ CLMV – อินเดียครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 12 เดือนนี้ ที่  กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากที่ทำการประชุมมาเป็นเวลา 2 วัน 

ปิดการประชุม CLMV – อินเดียครั้งที่ 2 - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - การประชุมสถานประกอบการประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ CLMV – อินเดียครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 12 เดือนนี้ ที่  กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากที่ทำการประชุมมาเป็นเวลา 2 วัน โดยได้หารือและอนุมัติข้อเสนอแนะสำคัญต่างๆ เช่น การผ่อนผันระเบียบการออกวีซ่าให้แก่พลเมืองจากประเทศ CLMV  ส่งเสริมนักท่องเที่ยวอินเดียให้เดินทางไปเที่ยวประเทศ CLMV มากขึ้น รวมทั้งการผลักดันการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงด้านภาษีทวิภาคีกับประเทศในกลุ่ม CLMV ตลอดจนจัดตั้งศูนย์การค้าและการลงทุนอาเซียน-อินเดีย
นาย Anil Wadhwa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ดูแลภูมิภาคตะวันออกได้ยืนยันว่า ฝ่ายต่างๆควรพยายามส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับประเทศ CLMV พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ รวมทั้งแสดงความหวังว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนระหว่างพม่า อินเดียและไทยกำลังได้รับการปฏิบัติและต่อไปยังเวียดนาม ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งสินค้าระหว่าง 4 ประเทศดังกล่าว
ในการประชุมทวิภาคีกับฝ่ายอินเดีย นาย โด๊ะทั้งห่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์และหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและนาย ตนซิงห์แถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดียได้เผยว่า สถานประกอบการอินเดียและเวียดนามจะมีโอกาสความร่วมมือกันมากมายเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งนโยบายดึงดูดเงินลงทุนที่เอื้อให้แก่สถานประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ  นอกจากนี้ นโยบายเปิดกว้างประเทศได้ทำให้อินเดียและเวียดนามกำลังเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญสำหรับสถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด