อาเซียนส่งเสริมจิตใจ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว”

(VOVWORLD) - การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในวันที่ 26 มิถุนายนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในขณะที่ทั่วโลกยังคงเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อพยายามปฏิบัติแผนการที่วางไว้และระเบียบวาระของการประชุม ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังสาระสำคัญในบทสัมภาษณ์นายเหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้าSOMเวียดนามเกี่ยวกับปัญหานี้
อาเซียนส่งเสริมจิตใจ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” - ảnh 1นายเหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้าSOMเวียดนาม (Photo VGP)

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อทุกประเทศรวมทั้งเวียดนามและการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 นาย เหงียนก๊วกหยุงได้กล่าวถึงผลกระทบของโควิด – 19 ต่อระเบียบวาระการประชุมที่เวียดนามได้วางไว้ในปีนี้ว่า

เวียดนามเริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมปีประธานอาเซียน 2020 ตั้งแต่ต้นปี 2019 ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีโรคโควิด 19 แต่เมื่อโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ก็ได้ส่งผลกระทบให้เวียดนามต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เตรียมแล้วให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ทุกประเทศต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ในฐานะประธานอาเซียนเวียดนามต้องจัดระเบียบวาระการประชุมให้ตอบสนองความต้องการของทุกประเทศในขณะนี้ โดยได้เปลี่ยนประเด็นหลักของการประชุมมาเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากหลายประเทศและขณะนี้เราทำเรื่องนี้ได้ดีแล้ว

ส่วนในคำถามเกี่ยวกับบทบาทการเป็นฝ่ายรุกของเวียดนามในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในอาเซียนในเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยเหงียนก๊วกหยุงได้แสดงความคิดเห็นว่า

ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ก่อนที่องค์การอนามัยโลกประกาศเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เวียดนามได้เสนอให้มีการหารือในกลุ่มอาเซียนเพื่อออกแถลงการณ์ประธานอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ภายในอาเซียน พร้อมทั้งจัดตั้งกลไกการประสานงานโดยเสนอมอบหมายหน้าที่ให้บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทำกลไกประสานงานภายในอาเซียน จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เสนอมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมให้ที่ประชุมผู้นำอาเซียนอนุมัติ  จากนั้นสามารถระดมการร่วมแรงร่วมใจกันรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการปรับตัวของเวียดนามและการสะท้อนเนื้อหา “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” ในระเบียบวาระการประชุมให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ในปีอาเซียน รัฐมนตรีช่วย เหงียนก๊วกหยุงกล่าวว่า

ความเป็นหนึ่งเดียวไม่เพียงแต่หมายความว่า ความสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์หากยังเป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ในเวลาที่ผ่านมา การรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของทุกประเทศผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือพลเมืองระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการช่วยเหลือกันในด้านอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ส่วนความหมายของการพร้อมปรับตัวคือ ถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็สามารถเปิดประชุมทันทีเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขและประสานงานในการรับมือการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ ถึงแม้เราจะไม่สามารถทราบได้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 จะยุติเมื่อไหร่แต่บรรดาผู้นำอาเซียนได้มอบหมายหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ วางแผนการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตนี้ ลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดและฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเสาหลักต่างๆของอาเซียน

เกี่ยวกับแผนการและส่วนงานต่างๆที่เวียดนามเตรียมปฏิบัติใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2020 เพื่อผลักดันเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปี 2020 นายเหงียนก๊วกหยุงเผยว่า

เวลาได้ผ่านพ้นไป 6 เดือนแล้ว เราต้องระดมพลังทุกแหล่งเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกับการปฏิบัติแผนการและความคิดริเริ่มต่างๆที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2020 เราจะต้องทำงานอย่างหนัก ซึ่งแน่นอนว่าต้องพยายามมากขึ้นเพื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆที่ได้วางไว้ จึงต้องควบคุมการแพร่ระบาด และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนและขยายความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด