ฮาลอง เมืองใหม่แห่งมรดก

(VOVWORLD) -นครฮาลองจังหวัดกว๋างนินห์เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งมรดกโลกที่โดดเด่นของภาคเหนือเวียดนามด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ฮาลองเบย์ เกาะต่วนโจว์ เป็นต้น โดยนอกจากมีแหล่งทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม นครฮาลองยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นระบบและทันสมัย ช่วยสร้างก้าวพัฒนาใหม่เพื่อให้ภาพลักษณ์ของเมืองมรดกฮาลองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแผนที่ท่องเที่ยวโลก

ฮาลอง เมืองใหม่แห่งมรดก - ảnh 1นครฮาลองมองจากมุมสูง 

เมื่อนั่งบนรถทัวร์ที่วิ่งตามเส้นทางเลียบชายฝั่งยาวกว่า๔กิโลเมตรในเขตท่องเที่ยวบ๋ายชั้ย ข้ามสะพานแขวนเชื่อมสองฝั่งเกื๋อหลุก ไปถึงถนนรอบภูบ่ายเทอ ผู้ที่เคยมาเที่ยวฮาลองจะต้องทึ่งกับโฉมหน้าใหม่ที่ทันสมัยของเมืองแห่งมรดกนี้ ถนนที่กว้าง ชายหาดขาวนวล สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยสว่างไสวเติมสีสันให้ฮาลองยามค่ำคืน คุณมายห่งเลียนแสดงความรู้สึกเมื่อได้กลับมาเยือนฮาลองอีกครั้งหลังจากที่เคยมาเยือนเมื่อสามปีก่อนว่า"ฮาลอง เปลี่ยนแปลงไปมาก สวยและทันสมัยขึ้น การไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็สะดวกเพราะมีถนนหลักที่เชื่อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด ศูนย์การค้า แหล่งช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ ท่าเรือท่องเที่ยว รวมทั้งยังได้ชมภาพที่แสนโรแมนติกของทะเลยามพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมขอบฟ้าหรือรุ่งอรุณ มันน่าทึ่งจริง"

เส้นทางไฮเวย์สายฮาลอง-ไฮฟอง ฮาลอง-เวินโด่น พร้อมการเปิดใช้สนามบินเวินโด่นและท่าเรือนานาชาติฮาลองที่ต้อนรับเรือสำราญจากทั่วทุกทวีปได้ช่วยให้ฮาลองเข้าใกล้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากขึ้นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวฮาลอง กว๋างนินห์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อปี๒๐๑๙มีมากถึง๑๔ล้านคน ควบคู่กับการพัฒนายกระดับตัวเมืองให้ทันสมัย ทางการนครยังส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์งดใช้ผลิตภัณ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งบนอ่าวฮาลองได้ช่วยยกระดับจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาย การ์เรต มิลเลอร์ นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเผยว่า"ผมรู้สึกดีเมื่อเห็นว่าฮาลองมีข้อกำหนดให้กำจัดขยะพลาสติกที่ส่งผลเสียต่อมหาสมุทร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งทั่วโลกก็ทำเช่นนี้ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อให้มรดกของเวียดนามได้พัฒนายั่งยืนถาวร"

ฮาลอง เมืองใหม่แห่งมรดก - ảnh 2 สะพานแขวนบ๋ายชั้ย

ปัจจุบัน ฮาลองกำลังมีโอกาสใหม่เพื่อการพัฒนามากขึ้นเมื่อได้รับการยกระดับเป็นตัวเมืองสังกัดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหลังจากมีการผนวกรวมอำเภอแห่วงโบ่เข้ากับฮาลอง ซึ่งถือเป็นการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่การพัฒนาเพราะอำเภอแหว่งโบ่ก็มีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย ถึงตอนนั้นฮาลองโฉมใหม่จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นสี่เท่า มีครบทั้งทรัพยากรทางทะเลและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์จากแหล่งสงวนธรรมชาติแห่งชาติ ด่งเซิน-กี่เถือง มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีแหล่งสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การบริการที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการพัฒนาอย่างมั่นคง นายเจิ่นดึ๊กเลิม เลขาธิการพรรคสาขานครฮาลองเผยว่า"หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผนวกรวมสองท้องถิ่น ทางการจังหวัดกว๋างนินห์จะทำการตรวจสอบแผนการวางผังเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาใหม่ โดยเน้นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแหล่งผลิตต่างๆตามแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

 จากการสนับสนุนของส่วนกลางบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจของระบบการเมืองและความเป็นเอกฉันท์ของประชาชน ฮาลองจะมีก้าวพัฒนาใหม่ที่สมกับศักยภาพและสถานะของเมืองแห่งมรดกที่โดดเด่นของประเทศอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนฮาลอง"ประชาชนมีความเห็นพ้องและปลื้มปิติยินดีต่อการพัฒนาของฮาลอง ซึ่งเชื่อว่านครของเราจะพัฒนามีโฉมใหม่ที่สวยงามและทันสมัย เราก็หวังว่าจะได้รับความสนใจลงทุนพัฒนามากขึ้นต่อไปเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาและปฏิบัติเป้าหมายนำฮาลองกลายเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวที่มีอารยธรรม เมืองแห่งสีเขียวสะอาดสวยงาม ชีวิตของประชาชนพัฒนาเป็นอย่างดีในทุกด้าน"

ในปี๒๐๒๐นี้ จะมีถนนสายใหม่ที่กว้างและทันสมัยเปิดใช้งาน สะพานเกื๋อหลุกหมายเลข๑และ๒ อุโมงทางบกลอดอ่าวเกื๋อหลุก เส้นทางล้อมรอบทะเลฮาลอง-เกิ๋มฝาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์จากอ่าวฮาลองไปถึงอ่าวบ๊ายตื๋อลอง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเปิดท่าเรือและศูนย์การค้าที่ทันสมัยต่างๆ อันจะช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวของฮาลองให้พัฒนามากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครื่องหมายแห่งการท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นน่าสนใจระดับสากลให้แก่เมืองแห่งมรดกฮาลองในอนาคต./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด