อำเภอเมืองซาปากลางม่านหมอกยามรุ่งอรุณ
เมฆโอบล้อมช่องเขาโอกวีโห่ - ซาปา
ช่องเขาโอกวีโห่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน4ช่องเขาที่ยาวและคดเคี้ยวสูงชันอันตรายที่สุดในเขตเขาภาคเหนือของเวียดนามแต่ก็เป็นจุดหมายที่น่าพิชิต
ครึ่งทางผ่านช่องเขา...
...ก็สามารถเห็นเมฆได้อย่างสวยงาม
ทะเลเมฆเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
วันใหม่ที่หงายเถ่า อำเภอบ๊าดซ๊าด จังหวัดลาวกาย
หงายเถ่า อำเภอบ๊าดซ๊าด จังหวัดลาวกาย
ปู๊ดาว - เหนิมหยุ่น - ลายโจว์
แม่น้ำ เหนิมหยุ่น เขียวใสสะอาดที่จังหวัดลายโจว์
ทะเลเมฆยามบ่ายที่หมู่บ้าน โม อำเภอสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์
หมู่บ้านโม
หมู่บ้านโม
ชมภาพแสนโรแมนติกที่หมู่บ้านโม
ต่าต๋ง อำเภอเหมื่องแต่ จังหวัดลายโจว์
แม่น้ำด่ายามเช้าที่อำเภอเหมื่องแต่ จังหวัดลายโจว์

เขตตะวันตกเฉียงเหนือยามวสันต์ ทะเลเมฆ แดนสวรรค์แห่งหนึ่งของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ไม่ต้องขึ้นมาอยู่บนยอดเขาสูงนับพันเมตร นักท่องเที่ยวก็สามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกในแดนสวรรค์แห่งเมฆหมอกที่เขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เช่น ต่าสั่ว ที่อำเภอบั๊กเอียน จังหวัดเซินลา ซาปาที่จังหวัดลาวกาย หงายเถ่าและอีตี๊ที่อำเภอบ๊าดซาด จังหวัดลาวกาย สินโห่ที่จังหวัดลายโจว์และต่าต๋งที่อำเภอเหมื่องแต่ จังหวัดลายโจว์ เป็นต้น

Lan Anh - VOV5