19/05/2012

19/05/2012

คำติชม

เกษม ทั่งทอง

สวัสดีครับชาวคณะภาคภาษาไทยทุกท่าน

ดีใจครับที่จดหมายแนบภาพถ่ายไปเที่ยวทะเลถึงภาคภาษาไทยแล้ว

ยินดีที่จะให้นำออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทยได้ครับ

ด้วยไมตรีจิต

เกษม ทั่งทอง

ข่าวอื่นในหมวด