ตัวสะกดภาษาเวียดนาม

(VOVworld) - อักษรภาษาเวียดนามมีตัวสะกด 8 ตัว
(VOVworld) - ตัวสะกดภาษาเวียดนามประกอบด้วย: c - เก่อ   ch - เจ่อ    m - เหม่อ    n - เหน่อ    ng - เหง่อ     nh - เหยว่อ     p - เป่อ    t - เต่อ
c - เก่อ        hoa cúc / ฮวากุ๊ก - ดอกเบญจมาศ
ch - เจ่อ      chích bông / จิ๊กโบง - นกกระจิบ
m - เหม่อ    mềm mại / เหม่มหมาย - นิมนวล
n - เหน่อ     núi non / นุ้ยนอน - ภูเขา
ng - เหง่อ    gương / เกือง - กระจก
nh - เหยว่อ  nhanh / แยง - เร็ว
p - เป่อ       nhà bếp / หญ่าเบ๊บ - ห้องครัว
t - เต่อ        học tốt / หอกโต๊ต - เรียนเก่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด