กิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ตำบลที่ยากจนและโรงเรียนต่างๆในเขตเขา

(VOVWORLD) - ท่ามกลางความพยายามนำความรู้มาให้แก่ประชาชนในเขตเขา เขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ในเวลาที่ผ่านมา กรมห้องสมุดสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้มีความคิดริเริ่มและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ตำบลที่ยากจนและโรงเรียนต่างๆในเขตเขาของจังหวัดหว่าบิ่ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่และสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนและประชาชนในเขตเขาจังหวัดหว่าบิ่งสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก
กิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ตำบลที่ยากจนและโรงเรียนต่างๆในเขตเขา - ảnh 1การมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดจังหวัดหว่าบิ่ง (baovanhoa.vn

ห้องสมุดจังหวัดหว่าบิ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหว่าบิ่ง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนหนังสือเนื่องจากขาดงบประมาณ ดังนั้นผู้บริหารห้องสมุดฯจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหนังสือต่างๆ นาย บุ่ยวันหยิบ ผู้อำนวยการห้องสมุดจังหวัดหว่าบิ่งได้เผยว่า“กิจกรรมของห้องสมุดในท้องถิ่นประสบความลำบากต่างๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ งบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในท้องถิ่น”

ห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเยินเหงีย อำเภอหลากเซิน จังหวัดหว่าบิ่งก็ประสบปัญหาขาดแคลนหนังสือ ซึ่งการได้รับหนังสือดีๆจำนวนมากได้ช่วยดึงดูดเด็กนักเรียนให้ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมากขึ้น คุณบุ่ยแค้งเหวี่ยน นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเยินเหงียได้เผยว่า“ก่อนหน้านั้น ห้องสมุดยังไม่พัฒนาและขาดแคลนหนังสือหลายอย่าง ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยนำหนังสือดีๆและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกหนูในการอ่านหนังสือ หนูรู้สึกโชคดีมากที่ห้องสมุดได้รับความสนใจและได้รับหนังสือดีๆจำนวนมาก”

ส่วนห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเถืองก๊กในตำบลเถืองก๊ก อำเภอหลากเซินก็ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ตำบลที่ยากจนและโรงเรียนต่างๆในเขตเขาของจังหวัดหว่าบิ่ง นาง ห่าถิหง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเถืองก๊กได้ยืนยันว่า กิจกรรมดังกล่าวได้มีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของนักเรียน

“เด็กนักเรียนได้เรียนสิ่งดีๆจากหนังสือ โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

กิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ตำบลที่ยากจนและโรงเรียนต่างๆในเขตเขา - ảnh 2เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเยินเหงีย อ่านหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียน  (baovanhoa.vn

นาง หวูเยืองถวีหง่า อธิบดีกรมห้องสมุดสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้แสดงความเชื่อมั่นว่า การอ่านหนังสือคือหนึ่งในวิธีการที่ดีเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศในการยกระดับความรู้เพื่อรับใช้ปิตุภูมิ เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การปฏิบัติกิจกรรมมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือในหมู่ประชาชน รวมทั้งเด็กในเขตเขา“การอ่านหนังสือจะช่วยยกระดับความรู้และทักษะความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและรับใช้ประเทศได้มากขึ้น พวกเรามีความประสงค์ว่า ประชาชนทุกคนจะพยายามส่งเสริมการอ่านหนังสือในหมู่ประชาชนและเด็กให้มากขึ้น”

ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมมอบหนังสือให้แก่ประชาชนในเขตเขา เขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญมีจุดมุ่งหมายคือส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและนำความรู้มาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ยากจน ซึ่งกิจกรรมนี้จะได้รับการขยายผลในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด