งานนิทรรศการ ” ทะเลสาบคืนดาบ ชุมทางตะวันออก-ตะวันตก” ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในอดีต

(VOVWORLD) -งานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ ทะเลสาบคืนดาบ ชุมทางตะวันออก-ตะวันตก”กำลังถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมทะเลสาบคืนดาบและบริเวณถนนคนเดินลี้ท้ายโต๋ในกรุงฮานอย ผ่านงานนิทรรศการนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของกรุงฮานอยในในช่วงศตวรรษที่ 19 และครึ่งศตวรรษที่ 20 การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างกลมกลืน ระหว่างความโบราณกับความทันสมัย  งานนิทรรศการนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานย้อนความทรงจำที่งดงามเกี่ยวกับกรุงฮานอยในอดีต

งานนิทรรศการ ”  ทะเลสาบคืนดาบ ชุมทางตะวันออก-ตะวันตก” ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในอดีต - ảnh 1งานนิทรรศการ ”  ทะเลสาบคืนดาบ ชุมทางตะวันออก-ตะวันตก” ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในอดีต
 
 

ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการ  ผู้เข้าร่วมงานจะรู้สึกประทับใจต่อภาพถ่ายขาวดำทะเลสาบคืนดาบขนาดใหญ่ที่ถ่ายเมื่อปี 1873 และปี 1884  ตามเอกสารของศูนย์จดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งให้ความรู้สึกและบรรยากาศที่แตกต่างจากในปัจจุบัน ทะเลสาบคืนดาบในอดีตเหมือนบึงน้ำในเขตชนบท บริเวณโดยรอบทะเลสาบคืนดาบ  มีกระท่อมเล็กๆของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน ซึ่งถ้าใครจะลงไปที่ทะเลสาบก็ต้องเดินผ่านทางเล็ก ๆ  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายซุ้มดอกไม้ของชาวฝรั่งเศส ที่มีไม่กี่คนรู้ว่าสถานที่ในรูปดังกล่าวคือบริเวณถนนห่างไค-ดิงเตียนหว่างในปัจจุบันที่มีร้านขายของเป็นจำนวนมาก  นี่คือ 2 ใน 100 ภาพถ่ายและแผนที่ที่ถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ งานนิทรรศการ “ทะเลสาบคืนดาบชุมทางตะวันออก-ตะวันตก”แบ่งเป็นสามโซนได้แก่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของทะเลสาบคืนดาบ   การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบคืนดาบ –ศูนย์กลางแห่งการบริการ วัฒนธรรมและการบันเทิง ซึ่งได้สนองข้อมูลที่น่าสนใจให้แก่ผู้ชม นาย เจิ่นด่วานเลิม นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ได้เผยว่า เมื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการนี้ เขาได้ชมเอกสารที่มีค่าต่างๆ 

"งานนิทรรศการเป็นโอกาสเพื่อให้ผมค้นคว้ามรดก เกียรติประวัติศาสตร์ของแผ่นดินที่ผมรักคือกรุงฮานอย ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้ชมเอกสารเก่า โดยเฉพาะภาพถ่ายต่างๆ”

ทะเลสาบคืนดาบ-ร่องรอยของแม่น้ำหญิห่าในอดีต ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย จากการที่มีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์  ชาวฝรั่งเศสได้เลือกทะเลสาบคืนดาบให้เป็นศูนย์กลางของฮานอย จากการวางผังของชาวฝรั่งเศส ทะเลสาบคืนดาบเหมือนสี่แยกแห่งการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างกลมกลืน ควบคู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฮานอย โฉมหน้าใหม่ของตัวเมืองแบบตะวันตกได้ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง

ผ่านกาลเวลา กรุงฮานอยได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเลื่อมใส การค้า การบริการ วัฒนธรรมและการบันเทิง เป็นทางแยกที่เชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก นาง เจิ่นถิมายเฮือง ผู้อำนวยการศูนย์จดหมายเหตุแห่งชาติ เผยว่า

ชุมทางตะวันออก-ตะวันตกสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างกลมกลืนโดยเฉพาะ  สถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบทะเลสาบคืนดาบ   ดังนั้น พวกเราใช้ชื่อดังกล่าวในการตั้งชื่องานนิทรรศการนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เคยอาศัยในกรุงฮานอยในอดีตได้รำลึกถึงช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะทะเลสาบคืนดาบ”

งานนิทรรศการ ”  ทะเลสาบคืนดาบ ชุมทางตะวันออก-ตะวันตก” ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับกรุงฮานอยในอดีต - ảnh 2ผู้เข้าร่วมงาน

ผ่านภาพถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆและทะเลสาบคืนดาบที่ถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทบทวนความทรงจำในอดีต    การผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกได้สร้างเป็นทะเลสาบคืนดาบและย่านถนนโบราณ 36 สายที่มีชีวิตชีวาในปัจจุบัน เมื่อชมการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบคืนดาบผ่านกาลเวลา   นักท่องเที่ยวและชาวกรุงฮานอยรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ช่างภาพ เหงวียนหึวบ๋าว ได้เผยว่า

  “บ้านของผมอยู่ห่างจากทะเลสาบคืนดาบประมาณ 100 เมตร สำหรับผมเอง ทะเลสาบคืนดาบเหมือนบ้านแห่งที่สอง ผมอยู่ที่นี่มา 70 ปีแล้ว เมื่อได้ชมภาพถ่ายและอ่านเอกสารเกี่ยวกับทะเลสาบคืนดาบในยุคต่างๆ  ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากและทำให้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทะเลสาบคืนดาบ”

ทะเลสาบคืนดาบถือว่าเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นพยานทางประวัติศาสตร์ของกรุงฮานอยและของประชาชนที่นี่ ภาพวาด 22 ภาพและเอกสารที่มีค่ากว่า 100 ชุด ได้บอกเล่าความทรงจำเกี่ยวกับทะเลสาบคืนดาบและกรุงฮานอยในอดีต ภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยเกี่ยวกับชีวิตของชาวฮานอย โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลาบคืนดาบ  นาง เจิ่นถิทวี๊ลาน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารทะเลสาบคืนดาบและย่านถนนโบราณฮานอย เผยว่า

“พวกเรามีความประสงค์ว่า เอกสารและภาพถ่ายที่ถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้จะช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ชาวฝรั่งเศสมาเวียดนามและกรุงฮานอย  จนถึงขณะนี้ ในบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบคืนดาบ ยังมีกิจการต่างๆที่มีสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส ผ่านงานนิทรรศการนี้ พวกเรามีความประสงค์ว่า ประชาชนทุกคนจะร่วมกันอนุรักษ์คุณค่ามรดกของกรุงฮานอย”

  หลังงานนิทรรศการนี้  เอกสารและสิ่งของวัตถุเหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆในกรุงฮานอย โดยเฉพาะเขตหว่านเกี๊ยม เพื่อช่วยให้นักเรียนและประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเอกสารที่มีค่าเกี่ยวกับกรุงฮานอยเพื่อยกระดับความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของทังลองฮานอย.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด