อนุรักษ์การร้องเพลงทำนองแทนในอำเภอเงวียนบิ่ง-ถิ่นกำเนิดการร้องเพลงทำนองแทน

(VOVWORLD) - ที่ตำบลหวูมิง อำเภอเงวียนมิง จังหวัดกาวบั่ง มีสโมสรการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองมิงแทงภายใต้การแนะนำของศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึก โดยสโมสรฯได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมให้ศิลปะการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋งได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่บ้านชนเผ่าไตและหนุ่งในท้องถิ่น
อนุรักษ์การร้องเพลงทำนองแทนในอำเภอเงวียนบิ่ง-ถิ่นกำเนิดการร้องเพลงทำนองแทน - ảnh 1เด็กๆเรียนการเล่นพิณติ๋งกับศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึก 

ตำบลหวูมิง อำเภอเงวียนมิงมีประชากรกว่าร้อยละ 60เป็นชนเผ่าไตและหนุ่ง โดยการร้องเพลงทำนองแทน เพลงทำนองเซอลีและเพลงทำนองเหลือนมีบทบาทที่สำคัญและขาดไม่ได้ในชีวิตทางจิตใจของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกได้ก่อตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋งมิงแทงเพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบให้เข้าร่วมการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไตและหนุ่งเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกกล่าวว่า“ในตอนแรก ผมก็อยากฝึกร้องเพลงทำนองแทนเพื่อร้องสนุกๆเท่านั้น ต่อมาการแสดงการร้องเพลงทำนองแทนได้รับการชื่นชมและการสนับสนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยพวกเขาอยากให้นักเรียนจากทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมได้เรียนการร้องเพลงทำนองแทน ซึ่งนี่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผมจัดตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋งเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปะแขนงนี้มากขึ้น”

ศิลปินดิงวันทึกคือศิลปินยอดเยี่ยมที่มีอายุน้อยที่สุดของจังหวัดกาวบั่ง ส่วนสโมสรการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋งมิงแทงได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2009โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักของประชาชนต่อเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าไตและหนุ่ง ซึ่งในตอนแรก มีสมาชิก 6 คน แต่จนถึงปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคน รวมถึงมีเยาวชนและยุวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อนุรักษ์การร้องเพลงทำนองแทนในอำเภอเงวียนบิ่ง-ถิ่นกำเนิดการร้องเพลงทำนองแทน - ảnh 2สโมสรฯ ไปแสดงการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองในงานมหกรรมต่างๆทั้งในและนอกจังหวัดฯ

ศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกและลูกศิษย์ได้ไปแสดงการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองในงานมหกรรมต่างๆทั้งในและนอกจังหวัดฯ ซึ่งช่วยให้การร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตำบลหวูมิงและได้รับความนิยมจากชาวบ้าน นาง หมากถิเฟี้ยนจากหมู่บ้านหน่าควาง ตำบลหวูมิง อำเภอเงวียนบิ่งได้เผยว่า“ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีการจัดตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋ง ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการร้องเพลงพื้นเมืองในตำบลให้พัฒนามากขึ้น ดิฉันหวังว่า สโมสรฯจะมีการแสดงมากขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางจิตใจของประชาชน”

สโมสรการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองมิงแทงได้ช่วยอบรมศิลปินที่มีทักษะความสามารถ อีกทั้งจุดประกายความรักการร้องเพลงพื้นเมืองในหมู่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยสมาชิกสโมสรได้เข้าร่วมงานมหกรรมการร้องเพลงพื้นเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ รวมทั้งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในตำบล 12 แห่งในอำเภอเงวียนบิ่ง ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากเข้าร่วมการแสดงในงานเทศกาลต่างๆแล้ว ศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกยังเปิดชั้นเรียนการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองที่บ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 360คน โดยผู้เข้าร่วมที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 6ขวบ นาง เหงวียนห่งเวิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดกาวบั่งได้เผยว่า“ศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกคือศิลปินที่มีความหลงใหลและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การจัดตั้งและพัฒนาสโมสรฯ จนถึงปัจจุบัน สโมสรฯได้มีระเบียบการดำเนินการ รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติหลังจากที่ยูเนสโกได้รับรองการร้องเพลงทำนองแทนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งสโมสรการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองมิงแทงเป็นรูปแบบที่ดีเพื่อขยายผลในจังหวัดในเวลาข้างหน้า”

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า สโมสรการร้องเพลงทำนองแทน การเล่นพิณติ๋งและการร้องเพลงพื้นเมืองมิงแทง รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจของศิลปินยอดเยี่ยมดิงวันทึกได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในอำเภอเงวียนบิ่งเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด