กรรมกรและแรงงานเวียดนามสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

(VOVWORLD) -วันที่ 1 พฤษภาคมปี 2021 เป็นวันรำลึกครบรอบ 135 ปีวันแรงงานสากล โดยที่เวียดนาม ชนชั้นกรรมกรเป็นกองกำลังที่เดินหน้าในขบวนการปฏิวัติ มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญของประเทศ ในโอกาสรำลึกวันแรงงานสากลปีนี้ เวียดนามได้เปิดขบวนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจของกรรมกรเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรที่เข้มแข็ง

กรรมกรและแรงงานเวียดนามสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา - ảnh 1นาย เจิ่นแทงหาย รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนามและผู้บริหารคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษา คณะกรรมการนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขัยชมเชยในการสทนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Photo: laodong.vn)

แม้ชนชั้นกรรมกรในเวียดนามจะคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั่วประเทศและร้อยละ 27 ของกองกำลังแรงงานในสังคมแต่มีส่วนร่วมร้อยละ 65 ต่อจีดีพีและก็มีส่วนร่วมกว่าร้อย 70 ของรายรับงบประมาณแผ่นดิน

ส่งเสริมแหล่งพลังของชนชั้นกรรมกรในการพัฒนาประเทศ

เดือนกรรมกรภายใต้หัวข้อ “ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การฟันฝ่าอุปสรรคและการพัฒนา”ที่สหภาพแรงงานเวียดนามเปิดการรณรงค์เป็นกิจกรรมหลักที่มุ่งสู่แรงงานและกรรมกรในปี 2021 โดยย้ำถึงบทบาทของชนชั้นกรรมกรในภารกิจการพัฒนาประเทศและเป็นโอกาสเพื่อให้องค์กรสหภาพแรงานในท้องถิ่นต่างๆแสดงให้เห็นถึงบทบาทในการดูแลและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงาน นาย เจิ่นแทงหาย รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า

“แนวคิดเกี่ยวกับความสามัคคี บทบาทของชนชั้นกรรมกรต่อหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของประชาชาติในแต่ละยุคสมัยคือพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น “ความสามัคคี”ที่ถูกระบุในหัวข้อของเดือนกรรมกรปี 2021 เป็นการส่งเสริมจิตใจของวันแรงงานสากลในเวียดนามที่ประธานโฮจิมินห์เสนอนับตั้งแต่ปี 1946และเป็นหน้าที่หลักที่องค์กรสหภาพแรงงานเน้นปฏิบัติ”

ในภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำหนดว่า ชนชั้นกรรมกรเป็นตัวแทนของกองกำลังการผลิตที่ทันสมัย เป็นกองกำลังที่เดินหน้าในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ความคิดสร้างสรรค์ของชนชั้นกรรมกร การปรับเปลี่ยนและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุรกิจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น เดือนกรรมกรปี 2021 จะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การเพิ่มทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ชนชั้นกรรมกร นาย เจิ่นแทงหาย รองประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้วิเคราะห์ว่า

“ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของแรงงาน โดยการทำงานของแรงงานก็ไม่เพียงแต่นำผลประโยชน์มาให้แก่ตัวเองเท่านั้นหากยังเพื่อสังคมอีกด้วย  ดังนั้น พวกเรามีความประสงค์ว่า แรงงานทุกคนจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศ สหภาพแรงงานเวียดนามได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมานานแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกระบุในหัวข้อของเดือนกรรมกรปี 2021 ถือเป็นก้าวพัฒนาใหม่”

นอกจากนี้    สถานประกอบการ สำนักงาน สมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงานต่างๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างหนัก ดังนั้น  “การฝันฝ่า”ที่ถูกระบุในหัวข้อของเดือนกรรมกรจึงหมายความว่า แรงงานและสถานประกอบการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและพยายามพัฒนาเพื่อความสุขของตน ครอบครัว การฟื้นฟูและการพัฒนาของสถานประกอบการและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

การขยายผลในท้องถิ่นต่างๆ

จากแนวทางของสหภาพแรงงานเวียดนาม  สหภาพแรงงานทุกระดับได้ปฏิบัติ 4 กิจกรรมหลักได้แก่ โครงการ “ 7 หมื่น 5 พันความคิดริเริ่ม การฟันฝ่าอุปสรรคและการพัฒนา” โครงการ “การรับฟัง-ความเข้าใจ-การแบ่งปัน”กับสมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงาน กิจกรรม “ขอบคุณแรงงาน”และสดุดีสมาชิกกองเยาวชน เจ้าหน้าที่พนักงานและแรงาน สำหรับโครงการ “ 7 หมื่น 5พันความคิดริเริ่ม การฟันฝ่าอุปสรรคและการพัฒนา” นาง หวูถิย้างเฮือง รักษาการหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาสังกัดสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า

“วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีฝีมือดีและรักชาติให้ฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับสถานประกอบการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของแรงงานและผู้ใช้แรงงาน”

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดว่า ชนชั้นกรรมกรเป็นชนชั้นนำขบวนการปฏิวัติ เป็นตัวแทนของกองกำลังการผลิตที่ทันสมัย เป็นกองกำลังเดินหน้าในภารกิจการสร้างสรรค์สังคมนิยม เป็นกองกำลังหลักในสหภาพของกรรมกร เกษตรกร ปัญญาชนภายใต้การนำของพรรคฯ การพัฒนาของชนชั้นกรรมกรเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อค้ำประกันความสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ดังนั้น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมบทบาทของชนชั้นกรรมกรเวียดนามจะมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้ให้สำเร็จ.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด