กระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – มาเลเซีย

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้เดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตรวจสอบและหารือมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติข้อตกลงระดับสูงที่ได้บรรลุระหว่างกัน เสริมสร้างเสถียรภาพ อำนวยความสะดวกและกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพให้แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – มาเลเซีย - ảnh 1นี่เป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2018 (Photo VGP)

นี่เป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2018 และมีขึ้นในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกำลังพัฒนาอย่างดีงาม

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนับวันแน่นแฟ้นมากขึ้น  

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรกว่า 32 ล้านคน เวียดนามและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 30 มีนาคมปี 1973 ซึ่งในตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างสองประเทศได้รับการเสริมสร้างและขยายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การทูต กลาโหม ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนื่องในโอกาสการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนเติ๊นหยุงเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2015 อนุมัติโครงการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนมีนาคมปี 2017 และในปี 2018 ทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านเศรษฐกิจ – การค้า ความมั่นคงกลาโหม แรงงานและการท่องเที่ยวได้รับการขยาย ทั้งสองประเทศยังประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะอาเซียนและสหประชาชาติ

ในฐานะเป็น 2 เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างคล่องตัวของภูมิภาค ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียกำลังได้รับการขยายอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้บรรลุ 1 หมื่น 1 พัน 5 ร้อยล้านดอลลารห์สหรัฐในปี 2018 ในการสนทนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนาม มาเลเซียและประเทศต่างๆ ที่มีขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวียดนามและมาเลเซียได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 ปัจจุบันนี้ มาเลเซียเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 6 และนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 8 ของเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุนเกือบ 600 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนเกือบ 1 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลเวียดนามอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้สถานประกอบการมาเลเซียเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในด้านที่เวียดนามมีความต้องการและเป็นจุดแข็งของมาเลเซีย เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พลังงาน อุตสาหกรรมขั้นสูงและตัวเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

กระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – มาเลเซีย - ảnh 2ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตรวจสอบและหารือมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติข้อตกลงระดับสูงที่ได้บรรลุระหว่างกัน

ในหลายปีมานี้ ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือในหลายด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น ในด้านแรงงาน มีแรงงานเวียดนามประมาณ 29,000 คนกำลังทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิต การก่อสร้าง การเกษตรและสัตว์น้ำ เป็นต้น  ในด้านการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเวียดนามกว่า 1,000 คนกำลังศึกษาในประเทศมาเลเซีย ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มาเที่ยวเวียดนามในปี 2018 อยู่ที่ 540,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปี 2017

โดยเฉพาะความร่วมมือด้านปิโตรเลียม นับตั้งแต่ปี 1991 บริษัท Petro ของเวียดนามและ Petronas ของมาเลเซียได้ร่วมมือกันในทุกด้าน ตั้งแต่การสำรวจและขุดเจาะไปจนถึงการแปรรูปและการให้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายกำลังปฏิบัติโครงการร่วมมือ 10 โครงการรวมปริมาณน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 72,000 บาร์เรลต่อวัน

สำหรับความร่วมมือในภูมิภาคและโลก ทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานและสนับสนุนกันอยู่เสมอบนเวทีระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะอาเซียนและสหประชาชาติ พร้อมทั้งประสานงานในการผลักดันการพัฒนาประชาคมอาเซียน

การเยือนมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – มาเลเซีย

อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียได้รับการทำนุบำรุงจากผู้นำทั้งสองประเทศรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออย่างกว้างลึกระหว่างสองประเทศ นำผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อเป้าหมายเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มหาเธร์ โมฮัมหมัด คือโอกาสให้ผู้นำทั้งสองประเทศตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อปฏิบัติข้อตกลงระดับสูงที่ได้บรรลุให้เป็นรูปธรรม สร้างกรอบความมีเสถียรภาพและอำนวยความสะดวกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีเท่านั้น หากรวมถึงในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลกที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอีกด้วย ในระหว่างการเยือนประเทศเวียดนาม นายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด จะเจรจากับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำระดับสูงของเวียดนามและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างสองประเทศและสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด